Forskningsår hos CSS

Et forskningsår hos Center for Surgical Science

Har du spekuleret på, hvad et forskningsår indeholder? Hvad en normal arbejdsdag består i? Hvad dine ansvarsområder til være, og hvilke muligheder det giver dig fremover? Vi har samlet nogle af de vigtigste informationer på denne tidslinje*. Læs også gerne om vores nuværende og tidligere studerendes oplevelser og kontakte os , hvis du vil vide mere!

Jobansøgning

Når vi har slået en stilling op om et forskningsår med tilknytning til et specifikt projekt, sender du os din ansøgning. Du er selvfølgelig også velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning hvis du har et forslag til et projekt, eller bare ved, at et forskningsår er noget for dig.
Check out our open positions!

Interview

Hvis vi finder din ansøgning interessant, bliver du indkaldt til en samtale med forskningsleder Ismail Gögenur og den ph.d.-studerende, der kører projektet, for at finde ud af, om du vil passe godt ind i forskningsenheden. Du vil blive informeret om din rolle og opgaver i projektet, eller I vil diskutere, hvilke emner der kunne være interessante for dig at arbejde med. Efter dette møde vil du vide, hvilket hospital du vil komme til at have din dagligdag på, og hvor længe du vil være ansat i CSS.

Jobtilbud

Er I enige om at fortsætte et samarbejde, vil du blive tilbudt en stilling i CSS. Herefter vil HR udarbejde din kontrakt. Det er værd at nævne, at du er garanteret løn under din ansættelse, selvom du vil blive opfordret til at søge fondsmidler. Du vil højst sandsynlig allerede her blive introduceret til studieprotokoller og litteratur vedrørende det projekt eller de projekter, du skal forske i.

Dag 1

Du mødes med din vejleder, som giver dig en rundvisning i afdelingen, introducerer dig for dine nye kolleger og sætter dig ind i, hvad dit arbejde består i. Din vejleder vil være din primære kontaktperson, hvis du har praktiske eller forskningsrelaterede spørgsmål, samt guide og inspirere dig gennem dit forskningsår.
Malenes erfaring med sin vejleder

Oplæring (uge 1-3)

Du vil blive oplært i bestemte forskningsmetodologier, som vil være relevante for dit forskningsprojekt. Du vil lære, hvordan man udfører forskellige test og undersøgelser (f.eks. inklusion af patienter, blodprøvetagning, lungefunktionsundersøgelser, endotel dysfunktionstest osv.) alt efter hvilket projekt, du arbejder med. Ikke mindst skal alle forskere tage et kursus i basal statistik og metodologier, der bruges i CSS (i alt 10 sessioner a 2,5 time).
En typisk arbejdsdag for Hannah

Design af din egen protokol

Indenfor de første 2-3 måneder af din ansættelse vil du og din vejleder(e) udarbejdede den første protokol for det forskningsprojekt, du skal stå for. Alt efter hvilket studie du godt kunne tænke dig at arbejde med, og hvor meget tid og ressourcer, der er til rådighed, vil du lave enten et systematisk review, et kohorte studie (retrospektivt eller ej) eller et randomiseret klinisk forsøg.
Jawads randomiserede kliniske forsøg.

Hovedforløb

Udover arbejdet med dit eget forskningsprojekt, hjælper du samtidig til med din vejleders projekt. Du vil deltage i de forskellige workshops og begivenheder i CSS så som journal club, hands-on-kurser i statistik, gæsteforelæsninger, hackathons, organisering af Zealand Surgical Forum osv. Du kommer til at skrive flere ansøgninger til eksterne fonde alt efter behov for finansiering.
Adiles ansøgning til Kræftens Bekæmpelse.

Forskningsretreat og artikelskrivning

Hvert år tager hele enheden væk sammen i nogle intense dage, hvor alle fokuserer på at skrive deres egen artikel. Du vil her komme til at arbejde alene og i grupper. Du vil lære, hvordan du laver en disposition, dikterer og transskriberer din artikel, reviderer din artikel, reviderer andres artikler, laver en vellykket præsentation, og hvordan du får formidlet dit arbejde (elevatortale, udarbejder slides, SoMe osv.)
Emmas oplevelse på forskningsretreatet

Forskningsformidling

Det er tid til at få din første artikel indsendt, vurderet og publiceret. For det meste vil vores forskningsårsstuderende have 2-3 publikationer efter deres forskningsår, ofte i high-impact tidsskrifter. Alle bliver opfordret til at indsende abstracts til Dansk Kirurgisk Selskabs årsmøde og andre nationale og internationale konferencer.
Dunjas ”forskningsrejse” og første publikation

Næste dag

Tid brugt på forskning vil være godt givet ud, da du har gjort din del for at skabe ny viden og imens fået masser af erfaring! Med en udviklet måde at tænke på og et stærkt professionelt netværk har du åbnet op for spændende nye muligheder uanset om det er for at kunne starte et ph.d.-forløb eller for at fokusere på patientpleje.
Andreas' næste dag

Vær venligst opmærksom på, at ovenstående forløb gælder for de studerende, der starter i september. Det er selvfølgelig muligt at starte i februar, og dit forløb vil i så fald blive tilpasset efter det. Det samme gælder, hvis du kommer til at arbejde mindre end et år i CSS.

Udtalelser af nuværende og tidligere skolarstuderende

Kort før jeg startede som forskningsårsstuderende i CSS, fik jeg muligheden for at arbejde på en fondsansøgning for første gang. Jeg lavede specifikt en ansøgning til Kræftens Bekæmpelses skolarstipendiat. Jeg var både meget spændt og usikker på samme tid, idet jeg aldrig havde arbejdet på en fondsansøgning før. Jeg var især usikker på, hvordan en fondsansøgning skulle struktureres, hvad den skulle indeholde, og hvordan projektet skulle præsenteres i ansøgningen. På trods usikkerheder, blev min fondsansøgning imødekommet – takket være exceptionel vejledning og motivation fra CSS-teamet.

Til et af mine vejledermøder før min ansættelse på CSS, havde jeg et møde med min primære vejleder Ismail Gögenur og min sekundære vejleder Malene Broholm Andersen, hvor vi lagde en fælles plan for min ansættelse og min tid som forskningsårsstuderende, herunder plan for fondsansøgninger. Kort efter dette møde, introducerede og viderehenviste Ismail mig til forskningskoordinatoren på CSS, Tove Kirkegaard Clausen, der foreslog, at vi bl.a. kunne sende en fonsansøgning til Kræftens Bekæmpelse. Til at starte med var jeg meget usikker og tøvende omkring dette, da jeg slet ikke kunne forestille mig, at jeg skulle få bevilliget min allerførste fondsansøgning. Men Tove motiverede mig, hvorefter hun guidede mig igennem de formelle dele af fondsansøgningen. Mens jeg arbejdede med ansøgningen, stod både Tove, Ismail og Malene konstant til rådighed med værdifulde fif og feedback. Efter jeg færdiggjorde ansøgningen, krydsede vi alle fingre og sendte den afsted. Nogle måneder senere kom den glædelige nyhed, at jeg fik bevilliget 120.000 kr. fra Kræftens Bekæmpelse. Jeg var meget overrasket, da det var meget uforventet for mig. Jeg havde ingen forventning om at blive bevilliget noget ved første forsøg, og så i stedet arbejdet med ansøgningen som en læreringsproces, hvor jeg ville få indsigt i, hvordan fondsansøgninger skulle laves. Denne førstegangsoplevelse var derfor både lærerig og behagelig.

At arbejde på en fondsansøgning for første gang kan virke udfordrende og være fyldt med mange usikkerheder, men med den rette vejledning, støtte og motivation vil det kun være en god og værdifuld erfaring.

Adile Orhan

Skolar 2019-2020

Et forskningsår hos CSS er en enestående mulighed for at få førstehåndserfaring med forskning. Forståelsen for hvordan klinisk evidens bliver genereret har været uundværlig i de sidste år af lægestudiet og det viderer virke som læge for mig. En ansættelse som scholar hos CSS giver desuden en fantastisk mulighed for bygge et netværk. Personligt har jeg haft glæde af dette, både gennem ansættelse på en afdeling vi arbejder sammen med, samt at komme tilbage til CSS som Ph.D. studerende.

Andreas Weinberger Rosen

Skolar 2015-2016

Jeg havde et forskningsår ved Center for Surgical Science efter endt 9. semester. I løbet af mit forskningsår lagde jeg fundamentet til tre originalartikler omhandlende ventralhernier, hvoraf den ene blev antaget i JAMA. Yderligere var jeg medforfatter på to artikler. Jeg oplevede, at der i Center for Surgical Science blev skabt rigtig gode rammer for, at jeg kunne udvikle mig som forsker. Da jeg startede havde jeg ingen forskningserfaring, men en stor interesse indenfor kirurgi. Mine vejledere var dedikerede og tålmodige og var meget opmærksomme på, at jeg blev krediteret for alt det arbejde jeg lavede. Udover mine vejledere var jeg tilknyttet resten af forskningsenheden, hvor der var andre skolarer og også mere seniore forskere. Jeg delte kontor med to PhD studerende og en skolar. Det skabte et rigtig godt miljø for faglig sparing, og der var altid nogen man kunne gå til, hvis man ramte ind i en udfordring, også selvom vi alle forskede indenfor forskellige felter. Sammenholdet i enheden var stort og hver fredag spiste vi morgenmad med undervisning i diverse relevante emner. Udover at skrive artikler, var jeg i forbindelse med mit forskningsår til flere nationale og internationale kongresser, hvor jeg præsenterede min forskning. Blandt andet deltog jeg i American College of Surgeons årlige kongres to år i træk, hvor jeg præsenterede mine studier med mundtlige præsentationer. Dette har gjort at jeg har fået et stort netværk, og uanset hvilken kirurgisk afdeling jeg sidenhen har været ansat på, har jeg altid mødt nogen kendte ansigter.

De tre originalartikler er sidenhen sammen med en artikel mere blevet til min PhD afhandling. Jeg har siden min ansættelse som forskningsårsstuderende været tilknyttet Center for Surgical Science uafhængigt af, hvor min kliniske hverdag har været. Som ung læge har vi meget skiftende arbejdspladser, og der har det været rigtig dejligt at have et stort netværk og en faglig base at vende tilbage til. Flere af de forskere jeg arbejde sammen med i Center for Surgical Science er udover rigtig gode kollegaer sidenhen blevet mine gode venner. Jeg er stadig forskningsaktiv hos Center for Surgical Science samtidig med jeg er i gang med min hoveduddannelse i kirurgi og i det omfang det passer ind i mit familieliv. Jeg skriver cirka en originalartikel årligt og vejleder flere unge forskere.

Dunja Kokotovic Gellert-Kristensen

Skolar 2014-2015

Jeg havde fornøjelsen af at starte i CSS i februar 2019, hvor jeg fik tildelt et par dedikerede og dygtige vejledere, Rune Hasselager og Michael Madsen. Vi planlagte hurtigt, hvad mit forskningsår ville indebære; jeg skulle skrive et systematisk review og tage del i dataindsamlingen på et klinisk studie. De første uger gik med at læse og lære om emnet, som jeg skulle skrive om, samt lære de praktiske færdigheder forbundet med den daglige drift af et klinisk forsøg. Herefter skrev jeg, i tæt samarbejde med mine vejledere, en detaljeret protokol til det systematiske review.

      I juni måned rejste hele enheden til Tyrkiet på forskningsretreat. Programmet var omfattende og indeholdt artikelskrivning, gennemlæsning, træning i præsentationsteknik og meget mere. Inden afgang modtog vi undervisning i, hvordan man kan diktere sin forskning. Dikteringsmetoden har mange fordele, og især medfører den, at selve skriveperioden, som kan forekomme uoverskuelig, reduceres til at vare meget få dage. På retreatet modtog og gav vi feedback på hinandens arbejde, og mange endte derfor med at forlade Tyrkiet med næsten færdige artikler. Det kræver grundig forberedelse og en gennemtænkt artikelstruktur at anvende dikteringsmetoden, men den kan ende med at udgøre et essentielt værktøj i forskningen. At tillære sig metoden tidligt er at gøre sit fremtidige jeg en tjeneste.

      Den næste halvdel af mit forskningsår gik med at færdiggøre og publicere det systematiske review, fungere som medforfatter på et par andre artikler samt at samle data på det kliniske forsøg. Sidstnævnte udgjorde en mulighed for at begynde de artikler, som jeg arbejder på i dag. Mit forskningsår var altså kun begyndelsen på min tilknytning til CSS.

Emma Rosenkrantz Hölmich

Skolar 2019-2020

Jeg er forskningsårsstuderende hos CSS og er blandt andet ansat til at inkludere patienter til et studie, der hedder PUMAS, for en Ph.d. studerende. I PUMAS undersøger vi effekten af fjern-iskæmisk prækonditionering hos patienter, der får foretaget en laparoskopisk kolecystektomi på grund af akut kolecystit. Så den ene gruppe får foretaget fjern-iskæmisk prækonditionering inden deres operation, og den anden gruppe er kontroller.

Som forskningsårsstuderende hos CSS, har jeg fået nye erfaringer og stor rutine inden for f.eks.

  • Patientkommunikation
  • Blodprøvetagning
  • Anvendelse af udstyr man normalt ikke støder på i en klinisk hverdag
  • At færdes i laboratoriet og bruge laboratorieudstyr
  • At arbejde med eget projekt og skrive videnskabelige artikler
  • At skrive fondsansøgninger

En typisk dag med patientinklusion

Jeg starter min morgen med at tjekke operationsprogrammets, de kirurgiske sengeafdelingers og akutmodtagelsens patienter for at se, om der er nogle patienter, der er kandidater til at indgå i studiet. Hvis der er en patient, der kan indgå i studiet, gør jeg min vogn klar med det måleudstyr, de dokumenter og det blodprøvetagningsudstyr, jeg skal bruge til inklusionen, og så går jeg op til patienten. Hvis patienten har lyst og overskud, fortæller jeg om forsøget, og hvad der skal laves af undersøgelser og blodprøver i forløbet. En stor del af inklusionen går ud på at danne en god patientrelation, så patienterne føler, de er i gode hænder og kan være trygge ved at deltage.

Patienten skal have tid til at læse udleveret materiale om forsøget i fred og ro, inden patienten beslutter sig, så i mellemtiden går jeg ned og gør laboratoriet klar til, hvis patienten gerne vil være med.

Hvis patienten giver sit samtykke til at være med, tager jeg så en række baseline blodprøver og målinger på patienten og udfylder et spørgeskema med patienten. Derefter går jeg ned i laboratoriet og forarbejder blodprøverne. I PUMAS tager vi mellem fem og seks forskellige blodprøver mellem fire og fem gange per patientforløb. Blodprøverne skal alle sammen behandles forskelligt i laboratoriet.

Hvis patienten skal have lavet fjern-iskæmisk prækonditionering, gør jeg så det som det næste - så tæt på deres operationstid som muligt. Herefter skal de igen have taget blodprøver, som skal forarbejdes i laboratoriet.

Når patienten er blevet opereret, laver jeg de forskellige målinger og blodprøver igen henholdsvis to timer, fire timer og 24 timer efter deres operation. Derudover ringer jeg til mine inkluderede patienter 30 dage efter deres operation for at høre, hvordan de har det, om de har være genindlagt og for at udfylde et spørgeskema med dem.

En typisk dag uden patientinklusion

Som forskningsårsstuderende hos CSS får man sit eget projekt, man kan arbejde med og udgive en artikel om. Det arbejder jeg med, når jeg ikke har patientinklusion. Jeg har også brugt tiden til at skrive en del fondsansøgninger til mit eget projekt.

Fordi jeg arbejder med akutte patienter, som man ikke kan forudse hvornår kommer, og som kan blive opereret både morgen og aften, så har jeg nogle gange lange dage med patientinklusion. Så man kan også bare bruge en dag uden patientinklusion til at tage sig en fridag.

Hannah Falck Hansen

Skolar 2020-2021

I 2016 startede jeg som forskningsårsstuderende på Center for Surgical Science. I begyndelsen skulle jeg kun hjælpe en Ph.d.-studerende med at inkludere patienter til hans studie og når jeg ikke hjalp til, havde jeg tid til at udføre et systematisk review. Mine vejledere fortalte mig så, at de havde ansøgt om tilladelser til at køre en ekstra undersøgelse som et substudie. Da tilladelser så kom, blev jeg ansvarlig for at køre et mindre randomiseret klinisk forsøg, som så blev mit eget projekt. Det var svært især fordi jeg endnu ikke havde haft nogen klinisk erfaring. Det var stressende og udmattende kun at have et halvt år til få inkluderet alle sine patienter. Det var hårdt arbejde men jeg fik det klaret og i den sidste uge af mit forskningsår fik jeg afsluttet den sidste patient i mit studie. Jeg havde en masse rådata da jeg startede på universitetet igen. Jeg gennemførte alle analyserne i min fritid. Jeg skrev min artikel et år efter jeg havde færdiggjort min forskningsår og det tog yderligere et år at få det udgivet. Al stressen og det hårde arbejde betalte sig for artiklen blev udgivet i et internationalt højt impact faktor tidsskrift og som medicinstuderende er det en kæmpe bedrift.

Jawad Ahmad Zahid

Skolar 2016-2017

Jeg har haft fornøjelse af et forskningsår 2014-2015 og blev i 2017 ansat som ph.d. studerende i Center for Surgical Science. I begge forløb har jeg haft Ismail Gögenur som vejleder.

Mit forskningsår blev enormt lærerigt og givende for mit fremtidige virke som læge og forsker. Ismail er en vejleder, der er meget optaget af at uddanne sine ansatte til at de blive dygtige, selvstændige forskere. Ved starten af mit forskningsår blev der hurtigt lavet en plan og en retning for året, hvor det samtidig blev forventet at jeg selv kunne tage ansvar. Dog under trygge forhold med kyndig vejledning.

Allerede under min ansættelse som forskningsårsstuderende havde vi mange spændende videnskabelige diskussioner og Ismail gav frihed til at komme med egne ideer og mål for fremtidige forskningsprojekter. Dette var med til at danne fundamentet til min ph.d. ansættelse. Under tæt vejledning med Ismail fik jeg defineret mit ph.d. forløb og havde protokoller klar til kliniske forsøg inden jeg afsluttede mit forskningsår.

Jeg har nu haft Ismail som vejleder og mentor siden 2014. Jeg har altid oplevet at han er tilgængelig og at der er fuld opbakning til at gennemføre mine forskningsprojekter.

Malene Broholm

Skolar 2014-2015