Forside

for Center Surgical Science Cross-disciplinary CAG-POS EPEONC research surgical Patient VORES TEAM OPEN POSITIONS Improving Care

Om

For at opnå den bedste behandling for vores kirurgiske patienter, skal al information vedrørende deres forløb registreres, lige fra diagnose til operation og den efterfølgende periode, hvor patienten er kommet sig. I Center for Surgical Science har vi en tværfaglig tilgang, for at sikre, vi kan forstå og beskrive patofysiologien bag dårlige kort- og langtids-outcome, hos patienter med ond- eller godartede sygdomme, og planlagte eller akutte operationer. Vi har et stærkt multidisciplinært team bestående af eksperter indenfor klinisk og translationel forskning, og Big Data. Med dette team vil vi kunne planlægge det bedste behandlingsforløb lige fra diagnose til fuld helbredelse ud fra state-of-the-art-kirurgi og pleje under indlæggelse.
CSS_logo_PNG

Forskningsområde


Translationel

I øjeblikket genereres der data om indsigt i de molekylære og cellulære sygdomsmønstre i et hidtil uset tempo. Men overførslen af resultater fra basalforskning til en forbedret patientbehandling er stadig en svær, men vigtig udfordring.


Kliniske outcomes

Kliniske outcomes er de målbare ændringer i patientens sundhed og livskvalitet, der ses ved en given behandling. Forskning i relation til kliniske resultater drejer sig om, enten at finde områder, der har behov for mere opmærksomhed, eller at finde nye måder at forbedre sundhed, overlevelse, livskvalitet mm på.

Big Data &
Personlig Medicin

For at fremskynde overførslen af forskningsresultater til forbedring af diagnoser, prognoser og personlig patientbehandling hentes der Big Data ved brug af kunstig intelligens.


Sygeplejefaglig Forskning

I forskningen i personlig medicin ser vi på hele patientens behandlingsforløb og involverer tværfaglige forskningsmetoder. Ved at integrere metoder indenfor sygeplejeforskning bliver forskningsspørgsmål belyst fra flere vinkler, og der opnås synergi i projektgruppen.

Sjællands Universitetshospital

Vores team