Jeg er nyuddannet lægemed stor interesse for fysiologi, kirurgi og cancer. Jeg beskæftiger mig primært med den perioperative periode og de patofysiologiske mekanismer, som har afgørende effekt på vores patienters recovery efter kirurgi.

Udover naturvidenskaben har jeg optaget af global sundhed, ligestillingsarbejde og frivillige indsatser.

November 2021 – maj 2022: KBU, anden del, Praktiserende læge i Næstved

Maj 2021 – november 2021: KBU, første del, Slagelse Sygehus, Akutafdelingen

Februar 2019 – Februar 2020: Skolarstipendiat i Center for Surgical Science

Januar 2018 – februar 2019: Forskningsassistent i Hjerte-CT-enheden, Rigshospitalet

September 2015 – januar 2019: Lægesekretærvikar hos Lægerne på Nørre Farimagsgade 54

Oktober 2016 - oktober 2017: Ventilatør i FADLs Vagtbureau

April 2014 – oktober 2017: Sygeplejevikar i FADLs Vagtbureau

2017 – 2021: Kandidat i medicin, Københavns Universitet

2014 – 2017: Bachelor i medicin, Københavns Universitet

Mit primære forskningsområde er kirurgisk stressrespons hos patienter med cancer. Jeg undersøger blandt andet, hvordan vi kan måle graden af stressresponset, og hvordan vi kan forsøge at modulere det og potentielt forbedre patienternes prognose ved hjælp af fx immunmodulerende stoffer, smertestillende tiltag og minimal invasiv kirurgi.

Cancers 2020, 12(1), 76; doi.org/10.3390/cancers12010076

Visual Abstract

European Journal of Cancer, March 2020

Forskning (keywords)

#Kirurgisk stressrespons #Kirurgisk onkologi #Kolorektalcancer #Glucocorticoider #Dexamethason #Hjerterytmevariablitet #Perifer nerveblokade #Minimal invasiv kirurgi
LAST UPDATE: JAN 2021