Mit navn er Adile Orhan, og jeg er læge uddannet fra Københavns Universitet. Aktuelt er jeg PhD-studerende på Køge Kirurgisk Afdeling og reservelæge på Roskilde Onkologisk afdeling.

Kræftområdet er mit kald, og mit mål er at specialisere mig indenfor klinisk onkologi med særlig fokus på pancreas cancer. Jeg brænder for kræftforskning og for at medvirke til at skabe resultater, der vil komme patienter til gavn i fremtiden.

 

Jeg tror på en multimodal tilgang til behandling af kræft. Min aktuelle forskning centrerer sig om tumor-markører, der kan bruges til at forudsige respons på immunstimulerende behandlinger, samt udvikling af behandlingstilgange der kan gøre kræftceller mere synlige for immunforsvaret.

 • August 2021 - aktuelt | Sundhedsministeriet

Ret til selvstændigt virke

 • Februar 2017 – Juni 2020 | Københavns Universitet

Cand.med, Læge

 • Januar 2014 – Februar 2017 | Københavns Universitet

Bsc.Med, Bachelor i medicin

 • August 2010 – Juni 2013 | Ørestad Gymnasium

Studentereksamen, matematik og engelsk højniveau.

Mine forskningsområder centrerer sig primært omkring immunstimulerende behandlingsstrategier for mave-tarm kræft. Især interesserer jeg mig for bugspytkirtelkræft. Aktuelt undersøger jeg biomarkører, der kan forudsige effekten af immunterapi samt hvordan immunsystemet kan vækkes og stimuleres mod kræftceller i bugspytkirtelkræft ved hjælp af en multimodal behandlingsstrategi.

 • 01.09.2021 – aktuelt:

Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitets Hospital, Køge Sygehus

PhD-studerende. Tværregionale projekter om immunprofilen og tumormikromiljøet i pancreas cancer og hvordan denne kan modificeres.

 • 01.09.2021 – aktuelt:

Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitets Hospital, Roskilde Sygehus

Reservelæge i introduktionsstilling. Deltid, da ph.d. udføres parallelt.

 • 18.12.2016 – present:

Aspiri A/S

Studenterunderviser i eksamensforberedende kurser:

 • Medicinsk psykologi og sundhedspsykologi, 2. semester medicin.
 • Hæmatologi, onkologi og plastikkirurgi, 7. semester medicin

Kurser evalueret til 4,8/5 og således blandt højest voterede undervisere.

 • 01.05.2020 – aktuelt:

Gyldendal, forlaget Munksgaard

Assisterende redaktør for kirurgisk kompendium, udgave 4.

 • 28.02.2021 – 31.08.2021:

Søndre Lægehus, Køge, Region Sjælland

KBU-læge. Anden del af KBU-forløb i almen praksis.

 • 01.09.2020 – 28.02.2021:

Sjællands Universitets Hospital, Køge, Akutmodtagelsen

KBU-læge. Varetagelse af forvagtfunktion i akutmodtagelsen..

 • 01.08.2017 – 01.08.2020:

Københavns Universitet, Biomedicinsk Institut (BMI)

Studenterunderviser i basal humanbiologi på 1. semester medicin-,

molekylær biomedicin- og odontologi-studiet.

 • 01.08.2017 – 01.08.2020:

Herlev Hospital, onkologisk afdeling

Forskningsassistent ansvarlig for udfyldelse af patientdata i den nationale sarkomdatabase samt for retrospektivt studie i bløddelssarkomer.

 • 01.05.2017 – 01.06.2020:

Biotech Research and Innovation Centre (BRIC), Copenhagen

Studenterunderviser i basal patologi. Jeg har afholdt selvstændige eksamensforelæsninger for medicinstuderende på 5. semester i eksamensrelevant teori indenfor basal patologi, herunder neoplasier og kræftudvikling. Undervisningen blev afviklet som forelæsninger i emnerne: Cytopatologi, Inflammation, Hjerte- og kredsløbspatologi samt Neoplasier og tumorgenese.

 • 01.02.2019 – 31.01.2020:

Sjællands Universitets Hospital, Køge

Prægraduat forskningsårsstuderende på kirurgisk afdeling (Center for Surgical Science). Forskningsområde: immunsystemets rolle i cancer udvikling og behandling. Udarbejdet eget systematiske review og meta-analyse om tumor-infiltrerende lymfocytter, assisteret i kliniske fase-2 studier om calcium-elektroporation til colon og rectum-cancer, samt skrevet narrative review sideløbende.

 • 01.01.2019 – 01.02.2019:

Rigshospitalet, onkologisk afdeling

Studentermedhjælper. Vedligeholdelse af RADICALS trial case report forms.

 • 01.01.2018 – 01.01.2019:

Samfundslitteratur Publishing

Forfatter af ”Kompendium i medicinsk psykologi og sundhedspsykologi” Jeg har selvstændigt skrevet en bog om medicinsk psykologi og sundhedspsykologi rettet til medicinstuderende. I denne forbindelse har jeg været ansat som forfatter/skribent.

Bogen er ment som et kompendium, der beskriver pensum på dansk på en pædagogisk måde.

 • 26.06.2018 – 01.09.2018:

Rigshospitalet, onkologisk afdeling

Lægevikar med stuegangs- og ambulatoriefunktion. Et selvarrangeret lægevikariat under sommerferien i 2018. Mine arbejdsopgaver har primært bestået i selvstændig stuegangsfunktion, akutte indlæggelser og behandlingsplaner under supervision, samt ordinationer af kemoterapi i ambulatoriet under supervision. Endvidere har jeg fået undervisning eller deltaget i oplæg om følgende emner kemoterapi, akutte onkologiske tilstande, immunterapi, smertebehandling og palliation, samt personaliseret medicin.

 • 01.11.2017 – 01.05.2018:

Sjællands Universitets Hospital, Køge

Dataindtaster for et nationalt randomiseret studie (PIXIE).

 • 01.08.2017 – 01.04.2018:

Rigshospitalet, onkologisk afdeling

Studentermedhjælper. Udfyldelse af RADICALS trial case report forms.

 • 01.08.2015 – 31.1.2017:

Kræftens Bekæmpelse

Forskningsassistent for et randomiseret nationalt studie (MusiCare).

 • 01.08.2013 – 01.02.2014:

 Privatunderviser

Privatunderviser i fagene tysk og dansk.

 • 01.08.2013 – 01.02.2014:

Sjællands Privat Skole

Lærervikar for udskolingen i biologi, dansk og fysik/kemi.

Orhan, Adile, Vogelsang, Rasmus Peuliche, Andersen, Malene Broholm, Madsen, Michael Tvilling, Hölmich, Emma Rosenkrantz, Raskov, Hans & Gögenur, Ismail. The prognostic value of tumour-infiltrating lymphocytes in pancreatic cancer: a systematic review and meta-analysis. European Journal of Cancer, 132, June 2020. https://doi.org/10.1016/j.ejca.2020.03.013

Orhan, Adile, Vogelsang, Rasmus Peuliche, Andersen, Malene Broholm, Madsen, Michael Tvilling, Hölmich, Emma Rosenkrantz, Raskov, Hans & Gögenur, Ismail. The prognostic value of tumour-infiltrating lymphocytes (TILs) in pancreatic cancer: A systematic review and meta-analysis: [Meeting Abstract]. Annals of Oncology. Dec 2019. 30, 8P. https://doi.org/10.1093/annonc/mdz447.006

Orhan, Adile, Gögenur, Ismail & Kissow, Hannelouise. The Intestinotrophic Effects of Glucagon-Like Peptide-2 in Relation to Intestinal Neoplasia. The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 2018. 103, 8, p. 2827-2837. https://doi.org/10.1210/jc.2018-00655

Orhan Adile, Khesrawi F, Tvilling Madsen M, Peuliche Vogelsang R, Dohrn N, Kanstrup Fiehn A-M, Gögenur I. Tumor-Infiltrating Lymphocytes as Biomarkers of Treatment Response and Long-Term Survival in Patients with Rectal Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Cancers. 2022; 14(3):636. https://doi.org/10.3390/cancers14030636

Hölmich, Emma Rosenkrantz, Hasselager, Rune Petring., Madsen, Michael Tvilling, Orhan, Adile & Gögenur, Ismail. Long-Term Outcomes after Use of Perioperative Glucocorticoids in Patients Undergoing Cancer Surgery: A Systematic Review and Meta-Analysis. Cancers, 2020. 12, 1, 22 p., 76. doi: 10.3390/cancers12010076

Raskov, Hans, Orhan, Adile, Salanti, Ali & Gögenur, Ismail. Premetastatic niches, exosomes and circulating tumor cells: Early mechanisms of tumor dissemination and the relation to surgery. International Journal of Cancer, 2020. 146, 12, p. 3244-3255.  

https://doi.org/10.1002/ijc.32820

Raskov, Hans, Orhan, Adile, Pravsgaard Christensen, Jan.  & Gögenur, Ismail. The Cytotoxic CD8+ T cell in Cancer and Cancer Immunotherapy. Bristish Journal of Cancer, 2020. https://doi.org/10.1038/s41416-020-01048-4

Ahmad Zahid, Jawad, Orhan, Adile, Ekeløf Busch, Sarah, Gögenur, Ismail. Myocardial Injury After Colorectal Cancer Surgery and Postoperative 90-Day Mortality and Morbidity: A Retrospective Cohort Study. Diseases of the Colon & Rectum. 2021;64 (12):1531-1541. 10.1097/DCR.0000000000002061

Vogelsang, Rasmus, Bojesen, Rasmus, Hölmich Rosenkrantz, Emma, Orhan, Adile, Buzquurz, Fatima et al. Prediction of 90-day Mortality after Surgery for Colorectal Cancer using Standardized Nationwide Quality Assurance Data. BJS Open. 2021:5(3) https://doi.org/10.1093/bjsopen/zrab023

Raskov, Hans, Orhan, Adile, Gaggar, Shruti. et al. Neutrophils and polymorphonuclear myeloid-derived suppressor cells: an emerging battleground in cancer therapy. Oncogenesis 11, 22 (2022). https://doi.org/10.1038/s41389-022-00398-3

Raskov, Hans, Orhan, Adile, Gaggar, Shruti Salanti, Ali & Gögenur Ismail. Natural Killer Cells in Cancer and Cancer Immunotherapy. Cancer Letters. 2021; 540: 233-242. https://doi.org/10.1016/j.canlet.2021.07.032

Raskov, Hans, Orhan, Adile, Gaggar, Shruti, Gögenur, Ismail. Influence of cancer-associated fibroblasts and tumour-associated macrophages on cancer and cancer immunotherapy. Frontiers in Oncology 2021:11. https://doi.org/10.3389/fonc.2021.668731

Justesen TF, Orhan Adile, Raskov H, Nolsoe C, Gögenur I. Electroporation and Immunotherapy—Unleashing the Abscopal Effect. Cancers. 2022; 14(12):2876. https://doi.org/10.3390/cancers14122876

Malene Broholm, Rasmus Bojesen, Mikail Gögenur, Andreas Weinberger Rosen, Sara Watt, Mustafa Bulut, Rasmus Vogelsang, Henning Quist Jensen, Adile Orhan […] Ismail Gögenur. Circulating Cell-Free DNA and Systemic Inflammatory Response after Self-Expandable Metal Stent for Malignant Bowel Obstruction. Archives of Microbiology and Immunology 6 (2022): 247-255.

doi: 10.26502/ami.93650092

Hans Raskov, Shruti Gaggar, Asma Tajik, Adile Orhan, Ismail Gögenur. Metabolic switch in cancer – Survival of the fittest. European Journal of Cancer, Volume 180, 2023, Pages 30-51. https://doi.org/10.1016/j.ejca.2022.11.025

 

Books and chapters:

Bøger

Adile Orhan. ”Kompendium i medicinsk psykologi og sundhedspsykolog”. Kompendie Forlaget, Samfundslitteratur. March 2018. 240 sider i alt.

Kapitler

Orhan, A. (2022). The Tumor Microenvironment in Pancreatic Cancer and Challenges to Immunotherapy. In: Interdisciplinary Cancer Research. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/16833_2022_65

Orhan, A. (2022). Cancer Immunodiagnosis in Upper Gastrointestinal Cancers. In: Rezaei, N. (eds) Handbook of Cancer and Immunology. Springer, Cham.

https://doi.org/10.1007/978-3-030-80962-1_147-1

 

Posters:

Adile Orhan, Rasmus P. Vogelsang, Malene B. Andersen, Michael T. Madsen, Emma R. Hölmich, Hans Raskov, Ismail Gögenur. The prognostic value of tumor-infiltrating lymphocytes (TILs) in pancreatic cancer: a systematic review and meta-analysis. ESMO Immuno-Oncology Congress; 2019 Dec 1-14; Geneva, Switzerland.

Emma R. Hölmich, Rune P. Hasselager, Michael T. Madsen, Adile Orhan, Ismail Gögenur. Long-term outcomes after use of perioperative glucocorticoids in patients undergoing cancer surgery: a systematic review and meta-analysis.​​ Danish Surgical Society Annual Meeting; 2019 Oct 30 – Nov 1; Copenhagen, Denmark.

Charlotte Brinch, Estrid Høgdall, Pieter de Heer, Ninna Aggerholm Pedersen, Philip Rossen, Adile Orhan, Mathieu Molimard, Malene Møller Jørgensen, Anders Krarup-Hansen. A Danish prospective study including liquid biopsies, plasma concentration of tyrosine kinase inhibitors and Quality of Life in patients with Gastrointestinal Stromal Tumor. CTOS, Tokyo, November 2019.

 • Kræftens Bekæmpelses stipendium for Forskningsårstuderende, 120.000 kroner i 2019.
 • Bedste præsentation i sektionen øvre gastrointestinal forskning, Dansk Kirurgisk Selskab, november 2019
 • PhD-stipendium fra Region Sjælland, 500.000 kroner i august 2021.
 • Støtte på 167.000 kroner fra Region Sjælland, februar 2021.
 • ESMO Immuno-Oncology Congress, Geneva, Schweiz, . December 2019. Poster Presentation.
 • Danish Surgical Society, Copenhagen, November 2019. Mini-oral presentation.
 • VuMedi, online presentation on TILs in pancreatic cancer, July 2020. VuMedi.com

Forskning (keywords)

#Klinisk onkologi #Immuno-onkologi #Kræftforskning #Kræftkirurgi #Patologi #Præcisionsmedicin
LAST UPDATE: DEC 2022