Til dagligt læser jeg medicin på Københavns Universitet, og i min fritid forsker jeg hos Center for Surgical Science. Jeg har i mange år arbejdet med at vejlede, undervise, udføre projektarbejde og i mere end fem år har jeg haft arbejde med direkte patientkontakt. I løbet af min ansættelse som skolarstuderende har jeg fundet stor interesse for forskning og tilegnet mig viden og erfaring med systematiske reviews, GCP-monitorerede kliniske forsøg og retrospektive studier. Jeg er målrettet, proaktiv og altid villig til at gå den ekstra mil. Jeg er en dygtig tværfaglig kommunikator og udadvendt teamspiller, der hurtigt tilpasser sig nye situationer og altid er klar på at lære nyt.

Nuværende:

Skolar, Center for Surgical Science, Sjællands Universitetshospital

Underviser i anatomi, fysiologi, sygdomslære og medicinsk fagsprog, KNORD Lyngby

Lektiecaféansvarlig, Det internationale gymnasium, Niels Brock

Sygeplejevikar, ventilatør og blodprøvetager, FADL København

08/2016 – 08/2017:  Skolar, Center for Surgical Science, Sjællands Universitetshospital

05/2009 – 06/2016:  Kommunikationsmedarbejder, Lejerbo København

Nuværende: Kandidatuddannelsen i medicin, Københavns Universitet

2014 – 2017: Bachelor i medicin, Københavns Universitet

2010 – 2013: Højere Handelseksamen, Niels Brock Elitegymnasium

09/2017 – 11/2017: Basic Statistics for Health Researchers (ECTS credits: 11)

  • Ph.d.-skolen, Graduate School of Health and Medical Sciences, Københavns Universitet.

05/2017: Kursus i artikelskrivning (5,7 ECTS point)

  • Center for Perioperativ Optimering, Herlev Hospital, Københavns Universitet.

01/2017: Presentation of medical results (ECTS credits; 2.5)

  • Ph.d.-skolen, Graduate School of Health and Medical Sciences, Københavns Universitet.

11/2017: Global Health Case Competition, Københavns Universitet

  • Min gruppe blev tildelt tredjepladsen til Global Health Case Competition 2017. Vi skulle udarbejde en løsning, der kunne forbedre migrerende kvinders adgang til reproduktive og seksuelle helbredsydelser. Vores forslag var, at man sendte behandlingsæsker med droner til kvinder, der havde været udsat for voldtægt, da den relevante behandling skal opstartes indenfor 72 timer og det oftest er svært for kvinderne at have adgang til disse så kort tid efter en hændelse mens de er på flugt.

Jeg forsker på nuværende tidspunkt i behandlingsmulighederne for patienter med Low Anterior Resection Syndromet med melatonin. 

Som yngre forsker har jeg fokuseret på at lære mest muligt og derfor forsket i flere patientgrupper og anvendt forskellige metoder og teknikker. Jeg har arbejdet med patienter med akut koronart syndrom, hvor vi har undersøgt forebyggelse af depression samt forbedring af endothel dysfunktion med melatonin. Jeg har også i retrospektiv kohortestudie undersøgt myokardieskade efter kirurgi hos patienter med tarmkræft.

 

Harmonikaindhold

Forskning (keywords)

#Melatonin #EndothelialDysfunction #ColorectalCancerSurgery #PostoperativeComplications #LowAnteriorResectionSyndrome
LAST UPDATE: JAN 2021