Jeg færdiggjorde 9. semester af medicinstudiet i januar 2020, og besluttede herefter, at jeg ville beskæftige mig med klinisk forskning indenfor kirurgien, som jeg også gerne ville skrive mit kandidatspeciale indenfor. Jeg har siden februar 2020 været ansat hos Center for Surgical Science som forskningsårsstuderende. Jeg synes især, sygdomme i mave og tarm og mavetarmkirurgi er spændende, som jeg igennem klinikophold på kirurgisk afd. på Bispebjerg Hospital og medicinsk gastroenterologisk afd. på Holbæk Hospital fik interesse for. Jeg skrev også mit bachelorprojekt inden for abdominalkirurgien.

2018 – nu: Kandidat i medicin, Københavns Universitet

2015 – 2018: Bachelor i medicin, Københavns Universitet

Jeg arbejder med ”PUMAS”, der undersøger iskæmisk prækonditionerings effekt på patienter, der får fortaget en cholecystektomi på grund af akut cholecystit. Derudover er jeg med inde over ”Wearables”, der undersøger ændringer af blodglukoseniveau, hjerterytmevariation og søvn- og aktivitetsmønster efter store, akutte abdominalkirurgiske indgreb. I samarbejde med en ph.d. studerende og en professor, er jeg også i gang med at starte et studie op, hvor vi vil kigge på genindlæggelsesrater, genindlæggelsesdiagnoser og modificerbare risikofaktorer for genindlæggelse hos patienter opererede for kolorektalcancer.

Forskning (keywords)

#Iskæmisk prækonditionering #Postoperativt forløb #Kolorektal cancer kirurgi #Genindlæggelse
LAST UPDATE: MAR 2020