Mit forskningsområde er behandling af gastrointestinalcancer med elektroporation i kombination med calcium eller bleomycin. Elektroporation er en metode, hvor celler udsættes for elektriske pulse, hvormed der dannes små huller i membranen. Dette medfører at cellernes regulering af passerende molekyler brydes, og det er herved muligt at øge cellernes optag af eks. calcium og kemoterapistoffer (bleomycin). Forskning har vist, at elektrokemoterapi samt calcium elektroporation dræber kræftceller samt inducerer et favorabelt immunrespons. Vi undersøger effekten af behandlingen både lokalt i tumormiljøet samt analyserer det systemiske immunrespons til behandlingen.

Herudover undersøger jeg konsekvenserne ved brug af stent i tyktarmen. Op mod hver tredje patient med tyktarmskræft vil præsentere sig med et akut stop i tarmen. Dette er en livstruende tilstand og kræver akut behandling. Selvekspanderende metalstent har været brugt i mange år som en midlertidig behandling inden operation. De senere år er der dog gennemført en række studier, som stiller spørgsmålstegn ved denne behandlingsform. Studier har ikke kunne dokumentere færre komplikationer ved brugen af stent inden operation sammenlignet med akut operation for akut tarmslyng. Herudover indikerer flere studier at stent inden operation kan være med til at forværre patientens prognose. Vi ønsker at belyser hvilken effekt anlæggelse af stent har på kræftknudens mikromiljø samt analysere immunrespons til behandlingen.
SEMS may have a major impact on histopathological and immunological changes in the tumor tissue. We aim to identify changes in tumor microenvironment and systemic immune response following stent placement.

2017 – nu Ph.d. studerende, Center for Surgical Science, Sjællands Universitetshospital 2017 Reservelæge, Kirurgisk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus 2015 Reservelægevikar, Kirurgisk Afdeling, Regionshospital Nordjylland 2014-2015 Forskningsårsstuderende, CPO, Gastroenheden, Herlev Hospital

2017 Cand.med 2014-2015 Prægraduat forskningsår, CPO, Gastroenheden, Herlev Hospital Kurser: 2017 Electroporation-based Technologies and Treatments, Ljubljana, Slovenien 2014, 2015, 2018 Kursus i videnskabelig formidling, Izmir, Tyrkiet

Forskning (keywords)

#Calcium Elektroporation #Elektrokemoterapi #Kolonstent #Immunologisk respons
LAST UPDATE: SEP 2019