Videoer

Eksterne videoer

Digital Sundhed 2020 – Det kortlagkte menneske

Kilde: LVS

Forskning skal redde liv

Kilde: TV2 Øst

Personalized surgery for colorectal cancer

Kilde: OHDSI

Reducing cancer deaths and complications by leveraging OMOP and OHDSI

Kilde: EHDEN

Potentiel kræftdræber brugt i nyt dansk forsøg
Film om Sjæallands Universitetshospital – kort
Film om Sjæallands Universitetshospital – lang

Vores videoer

Følg os på YouTube

CSS på Dansk Kirurgisk Selskabs årsmøde