Andreas arbejder som reservelæge på Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitets Hospital og som PhD studerende på Center for Surgical Science, hvor Andreas arbejder med at implantere registerdata i OMOP common data model, fra patienter med colorectalkræft.

Andreas har tidligere arbejdet på Center for Surgical Science mens han studerede, hvor han stod for daglig drift af flere biobanke, arbejde med biomarkørstudier. Som læge har han tidligere arbejdet på medicinsk afdeling, i almen praksis og på en patologiafdeling.

2013-2017        2013-2017 Københavns Universitet – Cand.med

                             Kandidatopgave: Individualiseret behandling af coloncancer

2010-2013        Københavns Universitet – Ba.med

                             Bacheloropgave: Philadelphia kromosomet

2006-2009        Ingrid Jespersens Gymnasieskole

 

Andreas forskning omhandler identifikation af patienter med kirurgiske forløb, der er i høj risiko for død eller komplikationer efter kirurgisk behandling. Aktuelt arbejder han med at få implementeret registerdata, I OMOP common data modellen. Dette vil give Center for Surgical Science mulighed for at lave prædikitve modeller med den fremmeste dataanalyseteknologi, samt give gruppen mulighed for nemt at få valideret modellerne af eksterne samarbejdspartnere.

Forskning (keywords)

#Personlig medicin #colorectalkræft #epidiomologi #celle frit DNA #systemisk inflammation #inflammations markører
LAST UPDATE: NOV 2018