Kliniske outcomes

For medicinske forskere er det endelige mål altid patienterne. Alle forskningsprojekter, små og store, deskriptive, molekylære eller kirurgiske søger at forbedre patienternes resultater.
I gruppen for kliniske outcome i CSS undersøger vi både de positive og negative effekter af diagnostik, behandling, patologi og fysiologi. Vi undersøger enten ændringer i sundhed, dødelighed og livskvalitet, eller opdager faktorer der skal undersøges nærmere eller ændres på. Denne type af forskning er enormt krævende da det ofte involverer direkte kontakt og involvering af både forskere, klinikere og deres patienter. Vores forskning er altid fokuseret på patienten og vi forsøger hele tiden at forbedre og opdage det endnu ukendte.

Forskning i kliniske outcomes inkluderer både den planlagte og den akutte kirurgi, på samme måde som vi både favner benigne og maligne tilstande.
I vores arbejde inkluderer vi mange typer af professionelle, det være sig både professorer, læger, kirurger, fysioterapeuter, biologer, patologer, radiologer og mange andre.

Vi undersøger enten ændringer i sundhed, dødelighed og livskvalitet, eller opdager faktorer der skal undersøges nærmere eller ændres på.

Projekter

  • ASAP – abdominal surgery acute protocol.

Forsker: Rune Munch Trangbaek

Beskrivelse: Decreasing mortality after major emergency abdominal surgery by standardizing and optimizing the pre-, per-, and postoperative course.

  • Radiology before burst

Forsker: Rune Munch Trangbaek

Beskrivelse: Identifying findings on pre-operative CT scans that might be able to predict if patients develop burst abdomen in the post-operative course.

  • Remote Ischemic Preconditioning in Abdominal Surgery

Forsker: Kirsten Lykke Wahlstroem

Beskrivelse: Investigating methylation and cardiovascular response in patients who had preoperative conditioning with remote ischemia.

  • MECORA

Forsker: Emilie Colov

Beskrivelse: Researching the effects of metformin combined with chemotherapy in colorectal cancer.

  • Long term recovery after major abdominal emergency surgery

Forsker: Puk Kristiansen

Beskrivelse: Studying long term outcome after major abdominal emergency surgery in terms of quality of life, pain and performance.

  • Heart rate variability in patients undergoing laparoscopic hemicolectomy: a randomised controlled trial

Registreringsnummer: NCT03570541

Projektledelse: Emma R. Hölmich, Rune P. Hasselager, Katrine B. Tanggard, and Ismail Gögenur

Status: Igangværende

Beskrivelse: Heart rate variability (HRV) represents the variations of autonomic input to the heart. By recording HRV in patients undergoing laparoscopic hemicolectomy, we attempt to measure the surgical stress response. Patients are randomised to receive an active transmuscular quadratus lumborum block or placebo and the effect of this regional anesthesia on HRV will be evaluated.