Kirsten Lykke Wahlstrøm blev læge ved Købehavns Universitet i januar 2013. Hun har været ansat på kirurgiske afdelinger på både Bispebjerg, Køge, Holbæk og Nykøbing Falster Hospital i løbet af hendes uddannelse indenfor mavetarmkirurgi. Hendes interesse og forskning indenfor mavetarmkirurgi startede allerede under medicinstudiet og førte i september 2018 til ansættelse som Ph.d.-studerende på Center for Surgical Science på Sjællands Universitetshospital Køge. Optimering af patienternes tilstand forud for akutte og subakutte operationer er omdrejningspunktet for hendes forskning. Det er hårdt for kroppen både fysisk og psykisk at gennemgå en operation, og det bliver ikke mindre hårdt, når man er akut syg og kroppen dermed allerede er ude af balance inden anæstesi og kirurgi påbegyndes. Hvis vi kan optimere patienternes tilstand forud for operationen, bringe de biologiske systemer mere i balance eller forberede kroppen på det kirurgiske stress som kommer, kan vi formentlig reducerer de komplikationer, som kan opstå efter operationen. Derved stiller vi den akut syge patient langt bedre.

2018 – … Ph.d.-studerende, Center for Surgical Science, KU og Kirurgisk Afdeling, SUH, Køge
2018 – … Uklass. reservelæge, Kirurgisk afdeling, Køge og Nykøbing Falster Sygehus
2017-18 Uklass. reservelæge, Kirurgisk Afdeling, SUH, Køge
2015-17 Introduktionsstilling, Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital
2014 Klinisk basisuddannelse, Praksis v. læge Lars Aagaard Olsen, Østerbro
2013 Klinisk basisuddannelse, Endo-kard-nefro afdeling, Hillerød hospital
2011-12 Stud.med. lægevikar, Kirurgisk afdeling, Holbæk Sygehus
2011-12 Formand International Medical Cooperation Committee (IMCC) Uland/Global
2010-11 Operationsassistent Tumu district Hospital, UWR, Ghana
2010-11 District Health Officer, Sissala East, UWR, Ghana

2015 Tilladelse til selvstændigt virke som læge
2013 Cand.med fra Københavns Universitet

En betydelig andel af patienter udsat for non-kardial kirurgi får en alvorlig hjertekar-komplikation i form af en blodprop i hjertet med betydelig risiko for død til følge. Men også mindre hjerteskade udgør et væsentligt problem med en markant øget 30-dages dødelighed efter operationen, og der findes på nuværende tidspunkt ingen forebyggende behandling.

PUMAS: Remote ischemic preconditioning in patients undergoing minor abdominal surgery: a randomized clinical trial

Fjern-iskæmisk prækonditionering, hvor en blodtryksmanchet kortvarigt klemmer af for blodforsyningen til vævet i armen, har vist at kunne nedsætte skader på organer og væv under en operation, inklusiv skader på hjertemusklen. I PUMAS ønsker vi at undersøge mekanismerne bag fjern-iskæmisk prækonditionering på patienter med akut galdeblærebetændelse som kræver subakut operation. Der tages blodprøver for biomarkører og genregulering, udtages vævsbiopsier til myograf-studier af omentets kar og endothelfunktionen i perifere kar måles med endopat. Hjertefrekvensvariationen måles over 24 timer med et mobilt EKG-apparat.

PIXIE Coagulation sub-study: The effect of remote ischemic preconditioning on fibrin formation and metabolism in patients undergoing hip fracture surgery: a randomized clinical trial

Fjern-iskæmisk prækonditionering, hvor en blodtryksmanchet kortvarigt klemmer af for blodforsyningen til vævet i armen, har vist at kunne nedsætte skader på organer og væv under en operation, inklusiv skader på hjertemusklen. I PIXIE viste vi at fjern-iskæmisk prækonditionering hos patienter med kendt kardiovaskulær komorbiditet som skulle opereres for hoftefraktur var i stand til at reducere risikoen for hjerteskade og hjerteinfarkt indenfor 4 dage efter operationen. I koagulationssubstudiet undersøger vi, om den positive effekt af fjern-iskæmisk prækonditionering i PIXIE skyldtes ændringer i den centrale del af koagulationssystemet (thrombin-dannelse,fibrinogen/fibrin turnover, tPa, PAI-1 og fibrinets struktur).

2019 Årsmøde Zealand Surgical Forum

2014-19: Årsmøde i Dansk Kirurgisk Selskab

2014: Dansk Kirurgisk Årsmøde, oral præsentation: ”Serotonin, calcitonin and calcitonin-gene-related-peptide in acute pancreatitis”

 • 2019: Sponsorkontakt for Yngre Danske Kirurger
 • 2017-18: Bestyrelsesmedlem, konstitueret sekretær og sponsor-kontakt for Yngre Danske Kirurger
 • 2015-16: Arbejdsmiljørepræsentant, Abdominalcenter K, BBH
 • 2015-16: Konstitueret TR, Abdominalcenter K, BBH
 • 2015-16: Lægelig Repræsentant for Arbejdstilrettelæggelse i Abd.center K, BBH
 • 2015-16: Administrator og implementator af Simball Box, lap. simulator, Abd.center K, BBH
 • 2011-12: Formand International Medical Cooperation Committee (IMCC) Uland
 • 2010: Bestyrelsesmedlem i Sissala Research Committee, UWR, Ghana

2019: Akut abdomen, undervisning af KBU-læger, Nykøbing Falster Hospital

2018-2019: Arrangør af ugentlige journal clubs på kirurgisk afdeling, SUH, Køge

2018: Arrangør og underviser i praktisk og teoretisk kursus: Bugvægslukning ad modum Israelsson, kirurgisk afdeling, SUH

2017-2018: Klinisk bed-side undervisning af KBU-læger på kirurgisk afd., SUH, Køge.

2016: Arrangør ’Tolkning af CT abdomen – for reservelæger’, Kirurgisk afd., BBH

2015-2016: Akutte kirurgiske tilstande, for sygeplejersker på kirurgisk afd., BBH

2011-2012: Undervisning i Danidas udviklingsprogrammer, det ghanesiske sundhedssystem, International Medical Cooperation Committee Uland

IMCCC Uland/Global

2021: Ph.d.-kursus, Kirurgisk patofysiologi, KU, 2.3 ECTS

2021: Ph.d.-kursus, Basal statistik og brug af R, KU, 11 ECTS

2019: Ph.d.-kursus, Forskningsmetodologi, Center for Surgical Science og KU, 5.3 ECTS

2019: Ph.d.-kursus, Responsible Conduct of Research, KU, 2 ECTS

 • 2018: Acute Trauma Life Support
 • 2018: The Davos course for gastrointestinal surgery, intermediate level
 • 2013-17: CAMES kurser: Gastroskopi, Kirurgisk Assistance, Anastomoseteknik, Laparoskopisk teknik, Tværfaglig teamtræning på operationsstuen (NOTSS), Akutkursus, Udvidet hjertestopskursus
 • 2013: Kursus i pædagogik, patientkommunikation og konflikthåndtering, KU
 • 2009: Summer School in International Health, University of Copenhagen
 • 2016: Kursus for tillidsrepræsentanter, Lægeforeningen
 • 2015: Arbejdsmiljøuddannelse via Abdominalcenter K, BBH

1. ”Serotonin, Calcitonin and Calcitonin-Gene-Related-Peptide in Acute Pancreatitis” Wahlstrøm KL, Novovic S, Ersbøll AK, Hasbak P, Jørgensen LN, Berner Hansen M. Scand J Gastroenterol. 2017 Oct;52(10):1140-1147.

2. ”Treatment Of Chronic Anal fissure (TOCA): a Randomized Clinical trial on Diltiazem gel versus Myoxinol/Carboxymethyl glucan emulgel (NCT02158013)” Nordholm-Carstensen A, Perregaard H, Wahlstrøm KL, Hagen K, Hougaard HT and Krarup PM. International Journal of Colorectal Disease, 2020 Jan, 35(4):615-621.

3. ”The risk of post‐operative myocardial injury after major emergency abdominal surgery: A retrospective cohort study” Ekeloef S, Bjerum E, Kristiansen P, Wahlstrøm KL, Burcharth J, Gögenur I. Acta Anaesthesiologica Scandinavica, 2020 May, 64(8): 1073-1081.

4. “Postoperative atrial fibrillation following emergency noncardiothoracic surgery: a sys-tematic review” Bjerrum E, Wahlstrøm KL, Gögenur I, Burcharth J, Eekeloef S. European Journal of Anaesthesiology, 2020 Aug;37(8):671-679.

5. “Effect of remote ischemic preconditioning on mortality and morbidity after non-cardiac surgery: a systematic review and meta-analysis” Wahlstrøm KL, Bjerrum E, Gögenur I, Burcharth J, Ekeloef S. BJS Open, accepted September 2020

6. “The effect of remote ischaemic preconditioning on fibrin formation and metabolism in patients undergoing hip fracture surgery: a randomised clinical trial” Wahlstrøm KL, Ekeloef S, Sidelmann J, Gögenur I, Münster AM. Submitted 2021, under review.

Informationsvideo

Informationsvideo om Sjællands Universitets Hospital og reklame for kandidatuddannelsen i medicin i Region Sjælland.

LAST UPDATE: FEB 2021