Siden jeg færdiggjorde medicinstudiet i 2013 er jeg påbegyndt specialisering i anæstesiologi. Mit primære fokus har været optimeret behandling i den perioperative periode, og jeg har løbende lavet forskning inden for dette område.

Jeg befinder mig godt i internationale miljøer og har boet, studeret og arbejdet flere gange i udlandet. I 2016 arbejdede jeg for Læger Uden Grænser seks måneder i en flygtningelejr for 55.000 flygtninge fra Burundi. Opgaven med at opbygge et sundhedssystem under tidspres og med få midler gav mig uvurderlig erfaring inden for projektstyring under udfordrende omstændigheder. Mit hjerte banker stadig for global sundhed og lige adgang til sundhed.

Jeg bor i København med min hustru og søn. Jeg nyder livet i byen, dage på havet og en kold øl gode venner.

2018-

Ph.d. studerende, Center for Surgical Science, Center for Surgical Science, Sjællands

Universitetshospital, Danmark

2017-2018

Reservelæge, Anæstesiologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde, Danmark

2016)-2017

Reservelæge, Anæstesiologisk afdeling, Slagelse Hospital, Danmark

2016:

Læge, Nduta Hospital, Læger Uden Grænser, Tanzania

2014-2015

Reservelæge, Anæstesiologisk afdeling, Hvidovre Hospital, Danmark

2013-2014:

Klinisk basisuddannelse, Medicinsk afdeling, Herlev Hospital, Danmark

Universitetshospital, Danmark

2013-2014

Klinisk basisuddannelse, Urologisk afdeling, Herlev Hospital, Danmark

2013

Reservelæge, Gastroenheden, Kirurgisk sektion, Herlev Hospital, Danmark

2013:

Substitute Medical Doctor (pre-graduate), The Gastro Unit, Surgical Section, Herlev

Universitetshospital, Danmark

2012

Clinical Internship, Kirinda District Hospital, Rwanda

2012

Clinical Internship, Dep. of Anesthesiology, Centre Hospitalier Universitaire Kigali,

Rwanda

2010

Substitute Medical Doctor (pre-graduate), Dep. of Orthopedic Surgery, Hjørring Sygehus,

Denmark

2010

Course assistant, Human Health and Disease, Danish Institute for Study Abroad,

Amager Hospital, Denmark

2013-2018: Elected as regional representative for Danish Association of Junior Hospital
Doctors
2015-2016: Elected vice-chairman of the Capital Region, Danish Association of Junior Hospital
Doctors
2013-2015: Elected member of The Group of Youngest Doctors, Danish Association of Junior
Hospital Doctors
2012: Volunteer, Danish Red Cross Summer Camp, Youth Red Cross, Denmark
2009-2013: Member of International Medical Cooperation Committee (IMCC)
2007-2013: Board Member, Danish Medical Students’ Association

2009- 2013 Master of Medicine, University of Copenhagen, Denmark

2006- 2009: Bachelor of Medicine, University of Copenhagen, Denmark

2017:

European Trauma Course, European Resuscitation Council, Denmark

Advanced Life Support, European Resuscitation Council, Denmark

2016:

Advanced Trauma Life Support, ATLS Denmark

2015:

Preparation for Primary Departure, Doctors Without Borders, Oslo, Norway

Summer School in International Health, Copenhagen School of Global Health,

Københavns Universitet

2011:

Summer School in Global Health Challenges, Copenhagen School of Global Health,

Københavns Universitet

Min forskning bygger på interventioner I den perioperative periode og deres betydning for tilbagefald af kræft efter kræftoperationer. Forskellige anæstesiformer har muigvis indflydelse på om kræft spredes i perioden omkring operationer for kræft. Min forkning er baseret på kliniske forsøg og epidemiologiske registerstudier.

 

 

Forskning (keywords)

#Anæstesi #Kolorektal kræft #ERAS #Epidemiologi #Regional anæstesi
LAST UPDATE: NOV 2018