Medicinstuderende til forskning inden for cancerkirurgi og præoperativ optimering - Center for Surgical Science (CSS)
hiring

Center for Surgical Science på Sjællands Universitets Hospital og kirurgisk afdeling i Slagelse søger to medicinstuderende på kandidatdelen med interesse for kirurgi og perioperativ medicin.

Vi er en stor forskningsenhed med forskning inden for kolorektalcancer, akut kirurgi, epidemiologi og translationel forskning.

Du vil have din daglige gang på kirurgisk afdeling i Slagelse og/eller Hvidovre hospital hvor du primært vil være involveret i to kliniske studier der begge har til formål at optimere patienter inden operation for kolorektalcancer. Det ene er et lægemiddelstudie (metformin) mens det andet undersøger effekten af træning og ernæring. Der vil både være patientkontakt og laboratoriearbejde.  

Der vil blive lavet en detaljeret plan for dit forløb og du vil blive introduceret til afdelingen og grundigt oplært inden du starter.

Vi tilbyder:

  • Løn under din ansættelse
  • Et godt forskningsmiljø med over 30 fuldtidsansatte forskere
  • Mulighed for at skrive din kandidatopgave med vejledning under ansættelsen
  • God mulighed for både første og medforfatterskaber (de seneste to skolarer har begge allerede sikret 4 forfatterskaber og flere vil følge)
  • Viden og erfaring inden for klinisk forskning og artikelskrivning efter endt ophold. Flere medicinstuderende der er startet som forskningsårs studerende i forskningsenheden er siden fortsat som PhD studerende.

Vi forventer:

  • At du er på kandidatdelen af medicinstudiet.
  • At du kan være et år på afdelingen fra ansættelse evt. i kombination med forskningsperspektivet på 11. semester.
  • At du har gåpåmod og interesse samt at du er samvittighedsfuld og grundig.

Der forventes opstart i september 2020.

Hvis du er interesseret så send en ansøgning (eller spørgsmål) til Ph.d studerende Emilie Palmgren Colov (eco@regionsjaelland.dk) eller Ph.d studerende Rasmus Dahlin Bojesen (radb@regionsjaelland.dk).