Sygeplejefaglig Forskning

Siden 2017, har sygeplejersker været en integreret del af Center for Surgical Science. Problemstillinger undersøges og belyses tværfagligt, hvilket skaber klinisk overførbare resultater og skaber synergi og sammenhæng i forskningen.

Vores forskning har fokus på patients perspektiv før og efter kirurgi. Målet er, at individualisere pleje og opfølgning, indenfor rammen for personlig medicinved at imødekomme patientens behov og værdier. Forskningen tager afsæt i klinisk praksis og involverer kirurgisk afdelings klinisk sygeplejespecialister. Vi anvender kvalitativt og kvantitativt forskningsdesign afhængig af forskningsspørgsmålet.

Forskningsområder

  • Marian Christin Petersen, DMSc, Lektor, Klinisk sygeplejespecialist
    I mit lektorat fra 2022-2027, har jeg I min forskning fokus på patienters sundhedskompetence samt dokumentation i sygeplejen. Dette undersøges i projektet ’Standardiseret dokumentation af patientens behov for individuel sygepleje bør inkludere patientens sundhedskompetencer’.
  • Marianne Krogsgaard, MHs, PhD, Postdoc, Klinisk sygeplejespecialist, Phd
    Min postdoc fra 2023-2027, fokuserer på parastomal frembuling og udviklingen af sygeplejeinterventioner til at afhjælpe patienters symptomer i projektet med titlen ‘Parastomal Bulging Intervention – udvikling, test og evaluering af en sygeplejeintervention for identifikation, vurdering og håndtering af symptomer’.