Jeg har forsket siden 2002 og i 2012 erhvervede jeg en doktorgrad i medicin videnskab fra Lund Universitet med temaerne søvn og seksualitet. Mine fokusområder er søvn, seksualitet, smerter og personcentreret sygepleje. Kvantitativ og kvalitativt forskning er metoder der supplere hinanden og med en tværfaglig forskningsgruppe, vil der skabes resultater med bred evidens til gavn for patient og personale.

Jeg mener, man aldrig bliver færdig med at lære og hver drøftelse, der udspringer af undren, bringer ny viden og indsigt. Formidling i form af undervisning, rådgivning og vejledning er tre områder, jeg finder udfordrende og nyder at arbejde med. Ved formidling tilføjes ny viden og nye kundskaber og til dette kræves der dialog. I dialogen finder jeg målgruppen, der hvor den er med sin viden, hvilket er afgørende for formen af formidlingen.

Syddansk Universitet, 2018 -

Sjællands Universitetshospital, Kirurgisk Afdeling. 2017 –

Rigshospitalet, Neurocentret. 2013 – 2017

Rigshospitalet, Tværfagligt Smertecenter, Neuroanæstesiologiske klinik. 2009 – 2013

Rigshospitalet, Respirationscenteret Øst. Neuroanæstesiologiske klinik. 2001 – 2009

Amager Hospital, Intensivt afsnit. 1996 – 2001

Rigshospitalet, Neurokirurgisk Intensiv afdeling. Neuroanæstesiologiske klinik.1994 – 96

Sct. Elisabeth Hospital, Kirurgisk afdeling. 1993 – 94

Sct. Elisabeth Hospital, Medicinsk afdeling.1988 – 93

Universitets pædagogikum, Syddansk Universitet 2019 –

Doktordisputats ved Lund Universitet 2012.

Intensiv specialuddannelse 1998

Bispebjerg sygeplejeskole 1988.

Strategisk forskningsledelse, Region Sjælland, 2018

Beyond Project Leadership, 2017

NVivo kursus, 2016

Strategisk forskningsledelse, RegionH, 2014

Postgraduat kursus i bedømmelse af kliniske retningslinjer. Center for Kliniske Retningslinjer – Clearinghouse, Aarhus Universitet 2014

Validation of scales. Københavns Universitet,2011

Klinisk Sexologi. København Universitet 2008

Basal Sexologi. København Universitet 2008

Ethics. Lund University 2008

Videnskabelig kommunikation 2007

Mundtlig Kommunikation 2007

SPSS Statistik 2007

Mine forskningsområder er søvn, seksualitet, smerter og personcentreret praksis. Personcentrerede praksis er en referenceramme der tænkes ind i alt arbejde og på alle niveauer. Aktuelt er jeg ved at bearbejde data fra et prospektivt, follow-up studie hvor der benyttes mixed-metode. Studiet undersøger selvrapporteret søvn hos patienter før og efter indlæggelse på Kirurgisk Afdeling. Målet er at støtte op om afdelingens øvrige tiltage for at mindske stress responset i forbindelse kirurgi. Resultaterne skal indgå i guidning af den enkelte patient i forhold til fastholdes af eller optimering af søvn. Videoer omhandlende viden om søvn samt løsningsforslag ved søvnbesvær lægges tilgængeligt på Kirurgisk Afdelings hjemmeside.

Larsen LK, Møller K, Petersen M, Egerod I

Intensive Crit Care Nurs. 2020 Feb 20:102816. doi: 10.1016/j.iccn.2020.102816. [Epub ahead of print] 

Petersen M, Kristensen E, Giraldi L, Giraldi A.

BMC Neurol. 2020 Jan 31;20(1):41. doi: 10.1186/s12883-020-1625-7.

 •  Delirium assessment in neuro-critically ill patients: A validation study.

Larsen LK, Frøkjaer VG, Nielsen JS, Skrobik Y, Winkler Y, Møller K, Petersen M, Egerod I.

Acta Anaesthesiol Scand. 2019 Mar;63(3):352-359. doi: 10.1111/aas.13270. Epub 2018 Oct 16.

 •  Experiences and informational needs on sexual health in people with epilepsy or multiple sclerosis: a focus group investigation.

Egerod I, Wulff K, Petersen M.

J Clin Nurs. 2018 Jul;27(13-14):2868-2876. doi: 10.1111/jocn.14378. Epub 2018 May 24

 • Mindfulness-What Works for Whom? Referral, Feasibility, and User Perspectives Regarding Patients with Mixed Chronic Pain.

Petersen M, la Cour P.

J Altern Complement Med. 2016 Apr;22(4):298-305. doi: 10.1089/acm.2015.0310. Epub 2016 Mar 17

 • Pharmacokinetics of high-dose intravenous melatonin in humans

Lars P. H. Andersen, Mads U. Werner, Mette M. Rosenkilde, Andreas Q. Fenger, Marian C. Petersen, Jacob Rosenberg and Ismail Gögenur

J Clin Pharmacol. 2016 Mar;56(3):324-9. doi: 10.1002/jcph.592. Epub 2015 Sep 14.

 • Analgesic and Anti-hyperalgesic Effects of Melatonin in a Human Inflammatory Pain Model: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Three-arm Crossover Study

Andersen, LPH., Gögenur, I., Fenger, AQ., Petersen, MC., Rosenberg, J., Werner, MU.

Pain. 2015 Nov;156(11):2286-94. doi: 10.1097/j.pain.0000000000000284.

 •  Effects of mindfulness meditation on chronic pain: A randomized controlled trial.

La Cour, P., Petersen, M

Pain Med. 2015 Apr;16(4):641-52. doi: 10.1111/pme.12605. Epub 2014 Nov 7.

 • A Capsaicin (8%) Patch in the Treatment of Severe Persistent Inguinal Postherniorrhaphy Pain: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Trial

Bischoff, JM., Ringsted, TK., Petersen, M., Sommer, C., Üçeyler, N., Werner, MU.

PLoS ONE (Impact Factor: 3.53). 01/2014; 9(10):e109144. DOI: 10.1371/

 • Long-Term Effects of Continuous Positive Airway Pressure Treatment on Sexuality in Female Patients with Obstructive Sleep Apnea

Petersen, M., Kristensen, E., Berg, S., Midgren, B.

Sex Med. Volume 1, Issue 2, December 2013, Pages: 62–68.

Bischoff , JM., Petersen, M., Uçeyler, N., Sommer, C., Kehlet, H., Werner, MU.

Anesthesiology. 2013 Dec;119(6):1444-52.

 • Sexual function in male patients with obstructive sleep apnoea after 1 year of CPAP treatment.

Petersen, M., Kristensen, E., Berg, S., Midgren, B.

Clin Respir J. Volume 7, Issue 2, April 2013, Pages: 214–219.

 • Sexual function in female patients with obstructive sleep apnea.

Petersen, M., Kristensen, E., Berg, S., Giraldi, A., Midgren, B.

J Sex Med. 2011 Sep;8(9):2560-8. doi: 10.1111/j.1743-6109.2011.02358.x. Epub 2011 Jun 23.

 • Sexual function in male patients with obstructive sleep apnoea.

Petersen, M., Kristensen, E., Berg, S., Midgren, B.

Clin Respir J. 2010 Jul;4(3):186-91.

 • [Termination of ventilator therapy in a patient with amyotrophic lateral sclerosis].

Qvist J, Petersen MC.

Ugeskr Laeger. 2004 May 10;166(20):1907-9. Danish. No abstract available.

Forskning (keywords)

#Personcentreret praksis #seksualitet #smerter #søvn
LAST UPDATE: MAR 2020