Jeg har i mange år arbejde indenfor det abdominalkirurgiske område med bl.a. sammenhængende patientforløb, multimodale interventioner og nøje tilrettelagte sygepleje-og behandlingsprogrammer. Desuden har jeg har jeg mange års erfaring med præ-og postgraduat uddannelse og kompetenceudvikling samt kvalitetsudvikling og implementering. Jeg har god erfaring med tværfagligt samarbejde både i det direkte kliniske arbejde og i forskningen. I min forskning har jeg fokus på den kirurgiske patient, symptomer og senfølger. Jeg synes det er væsentligt at anvende både kvalitativt og kvantitativt design i forskningen.

2020-

Klinisk Sygeplejespecialist, Phd, Kirurgisk Afdeling /CSS, Sjællands Universitetshospital

2017- 2020

2016-2017

Ph.d.-studerende ved Københavns Universitet

Forskningssygeplejerske, Gastroenheden Herlev Gentofte Hospital, Abdominalcentret, Rigshospitalet.

2012-2016

Klinisk sygeplejespecialist, Abdominalcenter K, Bispebjerg Hospital.

2000-2010

Koordinerende klinisk vejleder, Afdeling K, Bispebjerg Hospital

1996-2000

Klinisk sygeplejerske, Afdeling K, Bispebjerg Hospital

1995-1996

Souschef, Afdeling K, Bispebjerg Hospital

1993-1995

Gastrokirurgisk afdeling, Herlev Hospital

1992

Intensiv afdeling, Førde Sentral Sykehus, Norge

1991-1992

Abdominal- og karkirurgisk afdeling, Aalborg Sygehus

1990

Transplantationsafdeling, Rikshospitalet Oslo, Norge

2020 Phd., Københavns Universitet

Ph.d.-afhandling: Parastomal bulging – patients’ symptoms, health-related quality of life and course of surgical treatment’

2012 Sundhedsfaglig kandidat, Københavns Universitet

1997 Voksenunderviser, Blaagaard Seminarium

1989 Sygeplejerske, Aalborg

2019 Cancer symptom science and symptom management research

2018 Register-based epidemiology research

2018 Questionnaires in clinical and public health research

2017 Analysis of correlated and repeated measurement

2017 Introduction to scale validation

2017 Use of SAS statistical software

2016 Datahåndtering i sundhedssektoren

2013 Epidemiologi og biostatistik

Hovedfokus for min forskning er patientoplevede resultater efter kolorektalkirurgi. For at kunne forbedre pleje og behandling er det væsentligt at sundhedsprofessionelle undersøger og forstår, hvordan den tværfaglige behandling indvirker på patientens hverdagsliv. I min forskning indgår derfor kvalitative og kvantitative undersøgelser af patienters oplevelse af symptomer og senkomplikationer efter kirurgi, samt indvirkningen af senkomplikationer på patienters livskvalitet. Mit kernefokus er parastomal frembuling, som er en hyppigt forekommende senkomplikation i relation til en stomi.

Inviteret oplægsholder f.eks. Copenhagen Hernia & Colorectal Day-Symposium 2019, Coloplast Ostomy Days 2018, Dansac Nurse Study Day 2017

I alt 18 mundtlige præsentationer i Danmark, Tyskland og New Zealand på konferencer for sygeplejersker og læger.

Præsentation for patienter på Stomiforeningens COPA’s Årsmøde 2018.

Andre publikationer

  • Living with a parastomal bulge – the patients’ perspective. Coloplast Newsletter, fall 2018.
  • Buledannelse ved tyktarm- og tyndtarmsstomi. Danish Ostomy Association Magazine, COPA 6/2018.
  • Bliv klogere på brok. Stomi Information, Coloplast 1/2018

Kandidatspeciale Cand cur. (SDU)

2020

Colorectal Disease, Ugeskrift for læger

2019

Public Health, Colorectal Disease, BMJ Open Gastroenterology, BMC Cancer, Nursing Open

European Hernia Society

Dansk Selskab for Sygeplejeforskning

Faglig sammenslutning for sygeplejersker beskæftiget med pleje af patienter med stomi (FS22)

Forskning (keywords)

#Symptomer #livskvalitet #senkomplikationer #patientperspektiv #stomi
LAST UPDATE: OCT 2020