Medicinstuderende til forskning inden for akut mave-tarm kirurgi - Center for Surgical Science (CSS)
hiring

Center for Surgical Science på Sjællands Universitets Hospital Køge søger en medicinstuderende på kandidatdelen med interesse for akut mave-tarm kirurgi.

Vi er en stor forskningsenhed med forskning inden for kolorektalcancer, akut kirurgi, epidemiologi og translationel forskning.

Du vil have din daglige gang på kirurgisk afdeling i Køge. Du vil primært være involveret i kliniske studier, der har til formål at optimere det postoperative forløb ved brug af smartphone applikationer og wearables hos akut opererede patienter. Der vil både være patientkontakt og skrivebordsarbejde.

Der vil blive lavet en detaljeret plan for dit forløb og du vil blive introduceret til afdelingen og grundigt oplært inden du starter.

Vi tilbyder:

  • Løn under din ansættelse
  • Et godt forskningsmiljø med over 40 fuldtidsansatte forskere
  • Mulighed for at skrive din kandidatopgave med vejledning under ansættelsen
  • God mulighed for både første og medforfatterskaber
  • Viden og erfaring inden for klinisk forskning og artikelskrivning efter endt ophold. Flere medicinstuderende der er startet som forskningsårs studerende i forskningsenheden er siden fortsat som Ph.d-studerende.

Vi forventer:

  • At du er på kandidatdelen af medicinstudiet.
  • At du kan være et år på afdelingen fra ansættelse evt. i kombination med forskningsperspektivet.
  • At du har gåpåmod og interesse samt at du er samvittighedsfuld og grundig.

Hvis du er interesseret så send en ansøgning (eller spørgsmål) til Ph.d studerende Johan Clausen (joscl@regionsjaelland.dk).