Videos

External sources

Video Abstract – Rasmus D. Bojesen
Parastomal frembuling: Forekomst og indvirkning på livskvalitet hos patienter med kolo- og ileostomi

Source: Coloplast

Digital Sundhed 2020 – Det kortlagkte menneske

Source: LVS

 

Video poster for ECC 2020 – Viviane Lin
Forskning skal redde liv

Source: TV2 Øst

Personalized surgery for colorectal cancer

Source: OHDSI

Reducing cancer deaths and complications by leveraging OMOP and OHDSI

Source: EHDEN

Film om Sjæallands Universitetshospital – kort
Potentiel kræftdræber brugt i nyt dansk forsøg
Film om Sjæallands Universitetshospital – lang

Our videos

Subscribe to our YouTube channel

CSS at the Danish Surgical Society meeting