FLORENCE

FLORENCE

Om

16 Million DKK funding for project FLORENCE: Use of artificial intelligence to improve the treatment of patients with bowel cancer

I dag oplever minimum én ud af fire patienter komplikationer efter tarmkræft-kirurgi, som medfører genindlæggelse, varige mén og i nogle tilfælde død. Et nyt forskningsprojekt, kaldet FLORENCE, skal forbedre diagnosticering, prognose og behandling af patienter med tarmkræft ved at anvende kunstig intelligens (Artificial Intelligence).

I projektet udvikles et AI-værktøj, der skal fungere som beslutningsstøtte for lægerne i klinikken. Værktøjet er baseret på data fra Danish Colorectal Cancer Group og Kreftregisteret i Norge, hvilket er afgørende for at kunne skabe den kritiske masse af data, der skal anvendes til at udvikle og modne algoritmen i AI-værktøjet.

FLORENCE projektet anvender OMOP Common Data modellen, som er en førende tilgang til at skabe datainfrastrukturer, der fremmer anvendelsen af personlig medicin i sundhedsvæsenet (dvs. skræddersyet behandling af den enkelte patient). Via det, som kaldes federeret læring, vil projektet som noget helt nyt på globalt plan, koble AI-modellen direkte til klinikken på hospitalet. Projektet vil på længere sigt være med til at skabe en international best practice for implementering af registerdatabaserede AI-modeller i klinisk praksis.

Projektets leadpartner er Center for Surgical Science og Forskningsenheden på Sjællands Universitetshospital i Køge. Partnerne er Oslo Universitetssykehus, hhv. onkologisk bekkenkirurgisk afsnit og Kreftregisteret i Norge, Lund Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Derudover deltager det hollandske kræftregister, IKNL, i projektet.

FLORENCE er en forkortelse for centrale aktiviteter i projektet (dvs. federeret læring med OMOP-modellering af sundhedsdata for at forbedre tarmkræftbehandling i Norden).

Samlet projektsum: 27 mio. DKK

Støtte fra Interreg ÖKS: 16 mio. DKK.

Støtte fra Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak: 16 mio. kr. 1/12 2022 – 30/11 2025