Medicinstuderende søges til forskning inden for perioperativ optimering - Center for Surgical Science (CSS)
hiring

Center for Surgical Science på Sjællands Universitets Hospital og kirurgisk afdeling i Slagelse søger en medicinstuderende på kandidatdelen med interesse for kirurgi og perioperativ medicin.

Vi er en stor forskningsenhed med forskning inden for kolorektalcancer, akut kirurgi, epidemiologi og translationel forskning.

Du vil have din daglige gang på kirurgisk afdeling Sjællands Universitets Hospital Køge samt kirurgisk afdeling på Slagelse sygehus. Du vil være involveret i et klinisk studie der omhandler behandling af postoperativ hyperglykæmi hos akutte mavetarmkirurgiske patienter. Der vil både være patientkontakt og laboratoriearbejde.  

Der vil blive lavet en detaljeret plan for dit forløb og du vil blive introduceret til afdelingen og grundigt oplært inden du starter.

Vi tilbyder:

  • Løn under din ansættelse
  • Et godt forskningsmiljø med over 40 fuldtidsansatte forskere
  • Mulighed for at skrive din kandidatopgave med vejledning under ansættelsen
  • God mulighed for både første og medforfatterskaber (de seneste to skolarer har begge allerede sikret 4 forfatterskaber og flere vil følge)
  • Viden og erfaring inden for klinisk forskning og artikelskrivning efter endt ophold. Flere medicinstuderende der er startet som forskningsårs studerende i forskningsenheden er siden fortsat som Ph.d. studerende.

Vi forventer:

  • At du er på kandidatdelen af medicinstudiet
  • At du kan være et år på afdelingen fra ansættelse evt. i kombination med forskningsperspektivet.
  • At du har gåpåmod og interesse samt at du er samvittighedsfuld og grundig.

Hvis du er interesseret så send en ansøgning (eller spørgsmål) til Ismail Gögenur (igo@regionsjaelland.dk)

Et Forskningsår Hos Center For Surgical Science

Har du spekuleret på, hvad et forskningsår indeholder? Hvad en normal arbejdsdag består i? Hvad dine ansvarsområder til være, og hvilke muligheder det giver dig fremover? 

Læs mere her