Bioinformatiker/ Folkesundhedsvidenskaber/ Datascientist til at udføre roadmap analyse for Personlig Medicin Østdanmark - Center for Surgical Science (CSS)
hiring
  • Bliv en del af Region Hovedstadens og Region Sjællands indsats for implementering af Personlig Medicin i Østdanmark.
  • Samarbejd med de førende Østdanske forskningsgrupper inden for Personlig Medicin i Østdanmark.

Har du stor interesse i arbejdet med komplekse datakilder og brænder du for udviklingen af fremtidens sundhedsvæsen?

Region Hovedstaden og Region Sjælland har sammen igangsat initiativet Personlig Medicin i Østdanmark. Initiativet skal sikre udvikling og implementering af personlig medicin på hospitalerne i de to regioner. En af fokus de større fokusområder er implementering og udvikling af datadrevne personlig medicin løsninger. Til at kortlægge allerede velfungerende datadrevne personlig medicin løsninger samt kortlægge behov, udfordringer og løsninger er der brug for en koordineret indsats til at beskrive dette.

I Personlig medicin Østdanmark er der en fælles satsning på, at accelerere udvikling og implementering af kliniske applikationer der skal understøtte patientbehandlingen. Hensigten er at samle alle væsentlige aktører for i samarbejde at realisere ambitionen ved at stille viden og værktøjer til rådighed og arbejde frem mod fælles løsninger. Initiativet skal understøtte den komplette proces fra udvikling til implementering af kliniske applikationer, herunder dataadgang, metodeudvikling og test samt øvrige processer og forudsætninger for implementering.

Om jobbet

Din opgave bliver at udvikle et koncept og et road map der bliver grundlaget for den fremtidige udvikling af kliniske applikationer. Arbejdet skal tage udgangspunkt i de eksisterende løsninger og koncepter der er udviklet i lokale forskningsgrupper. Parallelt med dette udarbejdes en kortlægning og gruppering af eksisterende datakilder og deres muligheder for anvendelse fremadrettet. Resultatet bliver en generisk proces der kan udgøre et grundlag for den fremtidige udvikling og implementering af kliniske applikationer. Resultater og erfaring samles i et road map der udstiller ”red flags” og individuelle faser, som er kendetegnet for de enkelte typer af applikationer; herunder dataadgang og dataprocessering, samt dokumentation og certificering. Roadmap vil udgøre et baggrundskatalog for igangsættelse af nye udviklingsprojekter samt som datagrundlag for etablering af interne processer der skal sikre agile arbejdsgange.

Du kommer til at samarbejde med forskningsmiljøer i begge regioner samt med forskningsgrupper på hhv. Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet. Desuden bliver du bindeled mellem de datadrevne løsninger for personlig medicin samt den øvrige del af organisationen i Personlig Medicin i Østdanmark.

Milestones

  • Beskrivelse af forskellige tilgange til udvikling af applikationer.
  • Beskrivelse af barriere og løsningsforslag der understøtter hele processen fra udvikling til implementering.
  • Beskrivelse af muligheder for at fremme infrastrukturer der integrerer genomdata samt biobanksdata.

Om dig

Succesen er betinget af, at du kan kombinere en forståelse for de offentlige administrative krav og arbejdsgange med en faglig indsigt i arbejdet med mange datakilder. Vi søger derfor en kandidat som har erfaring og indsigt i arbejdet med komplekse datamængder og som har lyst og interesse i forskningsbaseret udvikling af sundhedsvæsenet.

Ansættelsessted

Stillingen er en fuldtidsstilling med sekretariatsbistand. Dit ansættelsessted bliver Center for Surgical Science (CSS) i Region Sjælland. CSS repræsenter et forskningsmiljø tilknyttet Sjællands Universitetshospital med hovedfokus på personlig medicin indenfor kirurgien. Her vil du indgå i et stærkt fagligt miljø og det vil med udgangspunkt være herfra at dit samarbejde med de øvrige forsknings- og administrative miljøer vil tage udgangspunkt. Du vil sammensætte din opgaveportefølje i samarbejde med styregruppen for dette initiativ.

Ansøgningsfrist 1.februar 2022.

Stillingen er med start fra 1. april 2022, om muligt gerne før.
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte professor Ismail Gögenur på tlf. 26 33 64 26 eller email igo@regionsjaelland.dk.