Jeg har en bachelor i Medicin og starter snart på min kandidat. Jeg har stor interesse inden for colorectal kirurgi og cancerforskning. Jeg er specielt interesseret i, hvordan vi minimerer tilbagefald efter kurativ kirurgi.

2019-2020: FADL-vagt
2020: Stud.med. på ØNH-klinik

SDU – Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet - Bachelor i Medicin (September 2018-Januar 2020)

Ingrid Jespersen Gymnasium - Student (2014)

Jeg tager del i Calcium Electroporation projektet, som undersøger sikkerhed og effekt af calcium og electroporation som tillæg til den eksisterende behandling af patienter med lokal tyk- og endetarmskræft Til mit eget projekt undersøger jeg, hvilken effekt tid og varighed af colonstent i colorectal cancer patienter har på tumor mikromiljøet.

Forskning (keywords)

#Calciumelectroporation #colorectalcancer
LAST UPDATE: MAY 2021