Jeg er biolog med en baggrund relateret til tumorimmunologi. Efter endt uddannelse har jeg arbejdet i to biotekvirksomheder, der er fokuseret på kræftimmunterapier, så jeg fik chancen for at tilegne mig både praktisk erfaring med flere våde laboratorieteknikker samt teoretisk viden om samspillet mellem immunsystemet og kræftcellerne. Ph.d.-projektet er en del af den CAG-personaliserede onkologiske kirurgi og udføres i samarbejde med CAG-partner Prof Susanne Brix, Institut for Biomedicin og Bioteknologi, Danmarks Tekniske Universitet.

  • 03/2018 – 12/2018 Internship at Utrecht University (The Netherlands)
  • 05/2019 – 02/2020 Research Assistant at TC BioPharm (Glasgow, UK)
  • 01/2021 – 04/2022 Research Technician at Hookipa Biotech (Vienna, Austria)
  • 2013-2016 BSc in Biotechnology at University of Trieste (Italy)
  • 2016-2019 MSc in Medical and Pharmaceutical Biotechnology at University of Trieste (Italy)

Hovedrationalet bag ph.d.-projektet er at give molekylærbaseret indsigt i effektiviteten af forskellige præ-kirurgiske behandlinger til kolorektal cancerpatienter i at inducere tumorantigen-specifikke CD8+ T-celler. Det er meget berettiget at implementere præ-kirurgiske behandlinger, der inducerer aktivering af den tumorspecifikke cytotoksiske arm af immunresponset for at øge chancen for en immunologisk baseret bekæmpelse af post-kirurgisk recidiv af cancer på grund af mikrometastaser af tumorceller . Tredive procent af patienter med kolorektal cancer med vellykket operation af tumoren bukker under for cancer på et senere tidspunkt på grund af mikrometastaser, der opstår enten før eller under operation af den primære colontumor. Den cirkulerende hukommelse T-pulje rummer en stort set uudnyttet ressource, da den indeholder information om den individuelle respons på alle typer af tidligere stødte antigener. Denne nøgle til information om alle tidligere immunresponser er indprentet i de hypervariable regioner (antigen-specificitet) og epigenomet (fænotypen) i vores T-celle-rum. I dette projekt vil vi implementere en ny metode til kombineret bestemmelse af antigen-specificiteten og fænotypen inden for individuelle CD8+ T-celler til sporing af det tumorspecifikke immunrespons ved præ-kirurgiske behandlinger af kolorektal cancerpatienter. Hovedformålet med ph.d.-projektet er at identificere effektiviteten af klinisk implementerede metoder til prækirurgisk behandling af tyktarmskræft i forhold til:

1) Induktion af cirkulerende og tumorresiderende CD8+ T-celler med specificitet mod tumorantigener

2) Undersøgelse af fænotyperne af de tumorspecifikke hukommelsesimmunkloner i forhold til patientens remissionsstatus

3) Evaluering af hvilken af de præ-kirurgiske behandlinger, der er de øvrige overlegne i forhold til antallet af tumorantigener, som immunsystemet husker.

  • The Potential of Nanobody-Targeted Photodynamic Therapy to Trigger Immune Responses. by Irati Beltrán Hernández, Mathieu L. Angelier, Tommaso Del Buono D’Ondes, Alessia Di Maggio, Yingxin Yu and Sabrina Oliveira. Cancers 2020, 12(4), 978;

Forskning (keywords)

#Colorectal cancer #immunotherapy #CD8 T cell #single cell sequencing #flu vaccine
LAST UPDATE: JUL 2022