Tobias Freyberg Justesen har været ansat i Center for Surgical Science siden april 2021. Han færdiggjorde medicinstudiet på Københavns Universitet i januar 2020, hvorefter han flyttede til Sønderborg for at tage sin kliniske basisuddannelse.

Han har stor passion for det onkologiske område og hovedfokus i hans forskning er inden for nye behandlinger til patienter med metastatisk pancreas og colorektal kræft – patientgrupper med et stort behov for optimerede behandlingsmuligheder.

2021-: PhD-studerende, Center of Surgical Science, Sjællands Universitetshospital, Køge

2020-21: KBU-læge hos Lægekompagniet Nordals, almen praksis

2020-20: KBU-læge, Intern medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg

2018-20: Junior Medical Advisor, Roche Pharmaceuticals, Danmark

2018-19: Forskningsårsstuderende, Ortopædkirurgisk afdeling, Gentofte Hospital

2016-17: Underviser hos SupKu i hjerte- og lungefysiologi

2020: Kandidat i medicin, Københavns Universitet

Checkpointstudiet

Pancreas kræft har i høj grad tendens til at metastasere og udvise resistens for kemoterapi og det forventes at blive den anden hyppigste årsag til kræftrelaterede dødsfald i 2030. Den eneste kurative behandling er kirurgi, men 80% af alle patienter er ikke operable ved diagnosetidspunktet.

Studiet er et prospektivt fase 2 studie for patienter med metastatisk pancreas kræft, som skal undersøge effekten, sikkerheden og det immunologiske respons ved irreversibel elektroporation i kombination med immunterapi (i.e. PD-1 hæmmer).

ELI studiet

Studiet er designet som et investigator initieret prospektivt fase 2 studie for patienter med meta-staseret kolorektalkræft for at undersøge effekten af calcium elektroporation og irreversibel elek-troporation efterfulgt af immunterapi behandling. 12 patienter med ikkeoperabel pMMR kolorektalkræft, med primær tumor lokaliseret i rektum, sigmoideum eller op til venstre fleksur vil blive inkluderet.

RESET-C studiet

Studiet har til formål at undersøge effekten og sikkerheden ved behandling med immunterapi (i dette tilfælde pembrolizumab) før operation for 85 patienter med tyktarmskræft af typen dMMR, som ikke har spredt sig til andre organer (stadium I-III).

  1. Justesen T, Olsen JB, Hesselvig AB, Mørup-Petersen A, Odgaard A. Does intraoperative contamination during primary knee arthroplasty affect  patient-reported outcomes for patients who are uninfected 1 year after surgery? A prospective cohort study of 714 patients. Acta Orthop. 2020 Dec;91(6):750–5.

  2. Justesen T, Freyberg J, Schultz ANØ. Database selection and data gathering methods in systematic reviews of qualitative research regarding diabetes mellitus – an explorative study. BMC Med Res Methodol. 2021 Apr;21(1):94.

  3. Ralli M, Justesen T, Frevert SC, Schultz ANØ. Traumatic iatrogenic chylothorax after external electrical cardioversion. Vol. 9, Respirology case reports. 2021. p. e00695.

  4. Justesen TF, Orhan A, Raskov H, Nolsoe C, and Gögenur I, Electroporation and Immunotherapy — Unleashing the Abscopal Effect. Cancers (Basel). 2022, vol. 14, no. 2876.

  5. Justesen TF, Gögenur M, Clausen JSR., Mashkoor M, Rosen AW, and Gögenur I, The impact of time to surgery on oncological outcomes in stage I-III dMMR colon cancer – A nationwide cohort study, Eur. J. Surg. Oncol., 2023, doi: 10.1016/j.ejso.2023.03.223.

  6. Gögenur M, Balsevicius L, Bulut M, Colak N, Justesen TF et al., Neoadjuvant intratumoral influenza vaccine treatment in patients with proficient mismatch repair colorectal cancer leads to increased tumor infiltration of CD8+ T cells and upregulation of PD­L1: a phase 1/2 clinical trial, J. Immunother. Cancer, vol. 11, p. e006774, 2023, doi: 10.1136/jitc-2023-006774.

2021 – …        

  • 2.324.568kr. modtaget i forskningsbevillinger til det kliniske studie “ELI: Effekt af elektroporation og immunterapi til patienter med metastatisk tyk- og endetarmskræft”, fra Helge Peetz og Verner Peetz og hustru Vilma Peetz Legat, Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond, Fabrikant Einar Willumsens Mindelegat, Else og Mogens Wedell Fond, Aase og Ejnar Danielsens Fond, P. Carl Petersens Fond og Sjællands Universitetshospital.
  • 2.646.748kr. modtaget i forskningsbevillinger til det kliniske studie “Checkpoint: NanoKnife-behandling i kombination med immunterapi til patienter med metastatisk kræft i bugspytkirtlen”, fra Axel Muusfeldts Fond, Vissing Fonden, Fabrikant Einar Willumsens Mindelegat, Direktør Jacob Madsens og Hustru Olga Madsens Fond, Toyota Fonden, Fru Astrid Thaysen's Legat for lægevidenskabelig Grundforskning, Aase og Ejnar Danielsens Fond, P. Carl Petersens Fond, Dagmar Marshalls Fond, Else og Mogens Wedell Wedellsborgs Fond, Arvid Nilssons Fond, Frimodt-Heineke Fonden, Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond.
  • 3.245.000kr. modtaget i forskningsbevillinger til det kliniske studie “RESET-C: Effekt af immunterapi før operation til patienter med tyktarmskræft af typen dMMR uden spredning”, fra Danish Comprehensive Cancer Center, Axel Muusfeldts Fond, Læge Sofus Carl Emil Friis og Hustru Olga Doris Friis' Legat, Kræftens Bekæmpelse, Dagmar Marshalls Fond, Frimodt Heineke Fonden.

Forskning (keywords)

#Pancreas kræft #colorektal kræft #immunologi #elektroporation #immunterapi
LAST UPDATE: JUN 2023