Tobias Freyberg Justesen har været ansat i Center for Surgical Science siden april 2021. Han færdiggjorde medicinstudiet på Københavns Universitet i januar 2020, hvorefter han flyttede til Sønderborg for at tage sin kliniske basisuddannelse.

Han har stor passion for det onkologiske område og hovedfokus i hans forskning er inden for nye behandlinger til patienter med metastatisk pancreas og colorektal kræft – patientgrupper med et stort behov for optimerede behandlingsmuligheder.

2021-: PhD-studerende, Center of Surgical Science, Sjællands Universitetshospital, Køge

2020-21: KBU-læge hos Lægekompagniet Nordals, almen praksis

2020-20: KBU-læge, Intern medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg

2018-20: Junior Medical Advisor, Roche Pharmaceuticals, Danmark

2018-19: Forskningsårsstuderende, Ortopædkirurgisk afdeling, Gentofte Hospital

2016-17: Underviser hos SupKu i hjerte- og lungefysiologi

2020: Kandidat i medicin, Københavns Universitet

Checkpointstudiet

Pancreas kræft har i høj grad tendens til at metastasere og udvise resistens for kemoterapi og det forventes at blive den anden hyppigste årsag til kræftrelaterede dødsfald i 2030. Den eneste kurative behandling er kirurgi, men 80% af alle patienter er ikke operable ved diagnosetidspunktet.

Studiet er et prospektivt fase 2 studie for patienter med metastatisk pancreas kræft, som skal undersøge effekten, sikkerheden og det immunologiske respons ved irreversibel elektroporation i kombination med immunterapi (i.e. PD-1 hæmmer).

Et studie af kombinationen af elektroporation og immunterapi for patienter med metastatisk colorektal kræft er i studiedesignfasen.

  1. Justesen T, Freyberg J, Schultz ANØ. Database selection and data gathering methods in systematic reviews of qualitative research regarding diabetes mellitus – an explorative study. BMC Med Res Methodol. 2021 Apr;21(1):94.
  2. Ralli M, Justesen T, Frevert SC, Schultz ANØ. Traumatic iatrogenic chylothorax after external electrical cardioversion. 9, Respirology case reports. 2021. p. e00695.
  3. Justesen T, Olsen JB, Hesselvig AB, Mørup-Petersen A, Odgaard A. Does intraoperative contamination during primary knee arthroplasty affect patient-reported outcomes for patients who are uninfected 1 year after surgery? A prospective cohort study of 714 patients. Acta Orthop. 2020 Dec;91(6):750–5.

Forskning (keywords)

#Pancreas kræft #colorektal kræft #immunologi #elektroporation #immunterapi
LAST UPDATE: MAY 2021