2017: Ph.D., Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

2014: Læge, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

Aug 2019 - : Postdoc, Center for Surgical Science, Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

Mar 2019 - : Reservelæge, Anæstesiologisk Afdeling, Herlev Hospital

Mar 2018 - Feb 2019: Introduktionsstilling, Anæstesiologisk Afdeling, Hvidovre Hospital

Aug 2017 - Jan 2018: KBU, Kardiologisk, Nefrologisk og Endokrinologisk Afdeling, Nordsjællands Hospital, Hillerød.

Feb 2017 - Juli 2017: KBU, Kirurgisk Afdeling, Nordsjællands Hospital, Hillerød

April 2014 - Jan 2017: Ph.d.-studerende, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet & Center for Surgical Science, Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital

Forskning (keywords)

#Perioperativ optimering og monitorering #Kardiovaskulære komplikationer #Akut abdominal kirurgi
LAST UPDATE: SEP 2019