Jeg er uddannet cand.scient i Medicinal- og Molekylærbiologi fra Roskilde Universitet i sommeren 2019. Mit speciale foregik i samarbejde med Roskilde Universitet og Center for Surgical Science (CSS) hvor jeg undersøgte hvordan det kirurgiske stress respons påvirker cytokinreguleringen i den perioperative periode af colorektal cancerpatienter. Desuden undersøgte jeg hvordan denne cytokinregulering påvirker inflammatoriske signaleringsveje i colorektal cancerceller. Efterfølgende har jeg været ansat som forskningsassistent hos CSS siden oktober 2019.

  • Oktober 2019-nu: Forskningsassistent, Sjællands Universitetshospital, Kirurgisk Forskningsenhed, Center for Surgical Science
  • Oktober 2017-marts 2019: Hjælpelære på bachelorkurserne Molecules of Life, Cell Biology, Biological Chemistry and Experimental Methods, Roskilde Universitet Center (RUC), Institut for Naturvidenskab og Miljø (INM)
  • September 2018-december 2018: Kursuskoordinator på kandidatkurset Patofysiologi og Immunologi, RUC, INM

2017-2019: Cand. Scient. i Medicinal- og Molekylærbiologi, RUC, INM

2014-2017: Bach. Scient. i Medicinal- og Molekylærbiologi, RUC, INM

Mit forskningsområde vedrører primært hvordan det kirurgiske stress respons påvirker tilbagefald af cancer samt finde personlig behandling. I øjeblikket er der flere studier og translationelle undersøgelser i gang, for at undersøge hvordan kirurgi påvirker proliferation, adhæsion, migrering og signaling af tilbageværende cancerceller for at undersøge om disse mekanismer er involveret i tilbagefald. Desuden, er vi i gang med det indledende arbejde til at kunne benytte organoider til at finde personlig behandling.

  • Furbo S, Troelsen JT, Raskov HH and Gögenur I (2020) A narrative review: the use of colorectal cancer organoids as a treatment selection model. Cellular Oncology. In preparation.
  • Furbo S, Watt S, Jessen SB, Davidsen J, Sørensen AE, Kirkegaard T, Gögenur I and Troelsen JT (2020). NF-κB Signaling Stimulated by Patient Sera in Colorectal Cancer Cells is Decreased during the Perioperative Period. OncoTargets and Therapy. Submitted.

Forskning (keywords)

#Colorektal cancer kirurgi #Kirurgisk stress respons #Organoid #Personlig behandling
LAST UPDATE: MAR 2020