Jeg blev færdiguddannet som læge i januar 2019, og har arbejdet indenfor mave- og tarmkirurgien siden det. Aktuelt er jeg ansat som Ph.d. studerende ved CSS. Jeg har en særligt interesse for endoskopi, og det bærer min forskning derfor også præg af.

2022 –

Ph.d. studerende, Center for Surgical Science

2020 – 2022

Post-intro, Kirurgisk afdeling, SUH
Reservelæge i introduktionsstilling, Kirurgisk afdeling, SUH
Præ-intro, Kirurgisk afdeling, SUH

2019 – 2020

KBU-læge, Almen praksis i Hørsholm

KBU-læge, Kirurgisk afdeling, Nordsjællands Universitetshospital Hillerød

Kandidat I Medicin, Københavns Universitet, 2019

Mit Ph.d.-projekt handler om anvendelse af artificiel intelligens (AI) ved koloskopi. Vi er i gang med et kvalitetsudviklingsstudie, hvor vi undersøger effekten af AI-assisteret adenomdetektion og karakterisering. Forhåbentlig kan dette bidrage til en mere præcis, sikker og målrettet diagnosticering og behandling af patienter i fremtiden.

2022: Bestyrelsesmedlem og sekretær, Yngre Danske Kirurger

2021 – 2022: Suppleant, Yngre Danske Kirurger

2021: Dansk Kirurgisk Årsmøde, oral præsentation: “ERCPs with single-use disposable duodenoscopes – a case series”

2021 – 2022: Underviser i “Basal sutur” for medicinstuderende, SAKS

  • Lagström RMB, Bulut M. Kunstig intelligens til detektion og diagnostik af colonpolypper. Ugeskr Læger 2023;185:V09220521.
  • Lagström R, Knuhtsen S, Stigaard T, Bulut M. ERCP with single-use disposable duodenoscopes in four different set-ups. BMJ Case Rep. 2023 Feb 22;16(2):e251514.
  • Lagström R, Stigaard T, Knuhtsen S, Bulut M. Diagnostic esophagogastroduodenoscopy performed using a novel sterile single-use disposable endoscope. Endoscopy. 2022 Aug 25
  • Lagström RMB, Østerbye NN, Henriksen OM, Høgh P. Hashimoto’s encephalopathy: Follow-up data from neuropsychology, lumbar puncture, and FDG-PET. Clin Case Rep. 2019 Aug 8;7(9):1750-1753.

Forskning (keywords)

#artificial intelligence #colonoscopy #endoscopy
LAST UPDATE: AUG 2022