Jeg blev accepteret på medicinstudiet ved Københavns universitet i 2014. På Stellenbosch Universitet i Sydafrika, deltog jeg i 2017 i et sommerskolekursus om de sociale konsekvenser af og udfordringer ved HIV/AIDS. Jeg har arbejdet i hjemmepleje siden 2018, og min plan er at fortsætte med det indtil jeg færdiggør mine studier i 2021. Ydermere anvender jeg min medicinske viden til at lave praktiske special effects på amatørfilm, dette dog kun på et hobby-niveau. Kirurgi har i mange år været et vigtigt interessepunkt for mig, om end onkologi i stigende grad også er en del af mit fokus. De senere år har jeg desuden set vigtigheden af ikke at tabe et bredere overblik over bl.a. etiske spørgsmål, sociale konsekvenser af specifikke diagnoser og sygdomme samt samfundets generelle forståelse for medicin og sygdom.

2020 – nu: Skolarstuderende, CSS, Sjællands hospital, Køge

2018 – nu: vikarhjælper, med enkelte sygeplejeopgaver, Rudersdal Kommunes Hjemmepleje, Trørød

Sommerkursus, Stellenbosch 2017: Social consequences of HIV/AIDS

Min hovedopgave er at sætte ”Sideropeni”-studiet op, om end jeg også hjælper på såvel ”Klar-til-Kirurgi” og ”MECORA”-projekterne. Alle tre studier fokuserer på hvorvidt forskellige præoperative tiltag kan forbedre patienternes udfald ved elektiv kirurgisk fjernelse af tumor hos colorektalcancer patienter. Kirurgisk præhabilitering er et interessant og stadig ret nyt felt, som har potientiale for enorme gevinster for patienterne, såvel hvad angår overlevelse og livskvalitet postoperativt.

Forskning (keywords)

#Præhabilitering #kirurgi #colorectal cancer #sideropeni #anæmi #jernmangel
LAST UPDATE: MAR 2020