Jeg er læge og ph.d.-studerende. Min primære interesse og forskningsområde ligger i kirurgisk patofysiologi, specielt med henblik på at forstå det komplekse sammenspil mellem det inflammatoriske respons og immunforsvarets bekæmpelse af tumor hos patienter med tyk- og endetarmskræft. Herudover er jeg specielt interesseret i at kunne identificere og optimere ’høj risiko’ patienter, før deres operation. Jeg tror at den største forbedring vi kommer til at se i behandlingen for vores patienter, bliver i den præoperative periode som aktuelt ikke bliver anvendt til optimalt.

Jeg har været læge siden 2014, og ved siden af mit kliniske virke, undersøgte jeg risikoen for udvikling af kræft hos patienter med inflammatoriske tarmsygdomme og den mekanisme der ligger bag. Disse studier fik mig til at indse indflydelsen af immunforsvarets betydning i hos kræft patienter, og ledte mig til at indse behovet for præoperativ forbedring af immunforsvaret. Min interesse i ’høj risiko’ patienter, fysiologi, immunforsvarets funktion og præoperative interventioner, er blevet sammensmeltet i det kliniske randomiserede forsøg Klar til Kirurgi. I dette forsøg ønsker vi at forbedre den fysiske kapacitet, sænke det inflammatoriske respons og øge immunbekæmpelsen af tumor, igennem en multimodal ’præhabilietingsindsats’ hos skrøbelig patienter med tyk- og endetarmskræft.

Ved siden at min forskning, arbejder jeg på deltid som kirurg på Slagelse Sygehus og som freelance illustrator.

Ph.d. – studerende Dec. 2017 –Københavns Universitet, Center for Surgical Science og Kirurgisk Afdeling, Slagelse Hospital.

Læge: 2014 – 2016 – Afsluttet introuddannelse i Kirurgi

Kandidat i Lægevidenskab – 2014 – Københavns Universitet

Bachelor i Lægevidenskab – 2010 – Syddansk Universitet 

 

Mit primære fokus i mit nuværende virke som forsker, ligger i at forstå indflydelsen af preoperative interventioners effekt på den menneskelige fysiologi og immunologi, hos patienter med tyk- eller endetarmskræft. Derfor anvender jeg en bred vifte af studiedesigns herunder: epidemiologi, fysiologi, case kontrol og kliniske randomiserede studier. Vi anvender en række forskellige metoder hvilket blandt andet inkluderer patientnære mål, fysiologiske målemetoder, analyser af blod og immunrespons, samt transkriptionsanalyser af geners udtryk.      

 

 

Credits – Acknowlegdements:

2 poster and 2 Oral præsentationer ved internationale Konferencer

"Poster of Distinction" at European Crohn´s and Colitis Organisation (ECCO) Wien 2013.

Forskning (keywords)

#Colorectal Neoplasms #Immunology #Frailty #Prehabilitation #Surgical pathophysiology #Cardio Pulmonary Exercise Test #Anemia
LAST UPDATE: NOV 2018