Uddannet i 1999 fra Panum instituttet/Næstved sygehus. Siden da har jeg arbejdet indenfor forskellige områder f.eks biokemi, patologi, mikrobiologi og molekylær patologi, herunder Nanostring analyser og ddPCR.

  • Aug. 1999 – okt. 1999: Bioanalytiker Klinisk . biokemisk afd, Næstved Centralsygehus.
  • Nov. 1999 – maj 2003: Bioanalytiker, patologi, herunder projektarbejde forskellige afdelinger feks Næstved, Gentofte og Rigshospitalet
  • Juni 2003 – aug. 2007: Bioanalytiker, Mikrobiologisk afd, Storstrømmens sygehus Næstved
  • Sep. 2007 – marts 2020: Bioanalytiker veterinær koncern.
  • April 2020 – dec. 2022: Bioanalytiker molekylær patologisk team, patologisk afdeling Næstved med hovedansvar for Nanostring analyser
  • Jan 2023 ansat som bioanalytiker ved CSS

At CSS I mainly work in the cell-lab, establishing and taking care of the organoids. I´m also responsible for the histology laboratory and participate in the RNA analysis.

Forskning (keywords)

#Organoider #histologi #RNA isolation
LAST UPDATE: JUN 2023