Jeg er medicinstuderende på 10. semester, med interesse for mave-tarm kirurgi og kræftforskning.

Maj 2022 – Nuværende: SPV: Akutafdelingen, SUH Køge.

Sep. 2019 – April 2022: SPV/VT:

            Intensiv og Intermediært Afsnit, Anæstesiologisk afdeling, Slagelse Sygehus

            Retspsykiatrisk afsnit (SL9-11), Psykiatrien Vest, Slagelse

Sep. 2018 – Okt. 2021 Studentermedhjælper, Amagerbro Øjenklinik

Southern Danish University, Faculty of Health Sciences:

Master of Medicine: Februar 2021 – Nuværende

Bachelor of Medicine: Februar 2018 – Januar 2021

Virum Gymnasium:

Gymnasial ungdomsuddannelse (STX): 2013 - 2016

Studieretning: Bioteknologi, matematik, fysik

Jeg er en del af Checkpoint studiet, der undersøger effekten, sikkerheden og det immunologiske respons ved irreversibel elektroporation i kombination med immunterapi, ved patienter med dis-semineret pancreascancer.

Mit eget kandidatspeciale undersøger de langtidsmæssige kræftrelaterede effektmål ved behand-ling med G-CSF af patienter med gastrointestinale tumorer.

Forskning (keywords)

#Immunology #Immuno-Oncology #Cancer Research #Surgical Oncology
LAST UPDATE: NOV 2022