Jeg er en 5. semesters medicinstuderende på Københavns Universitet. Jeg har siden februar 2020 været tilknyttet Center for Surgical Science, som prægraduat forskningsårsstuderende. Jeg har siden 2019 været en del af Panums UngdomsForsker Forening, PUFF, hvor jeg har videreformidlet studenterforskning til andre studerende. Kirurgi og onkologi finder jeg komplekst og utrolig interessant. Under mit sabbatår havde og i mit virke som studentermedhjælper i tandlægeklinikker, blev min interesse for kirurgi vakt. Efter studiestart er min interesse for kræftkirurgi blot steget.

2020 – nu: Skolar, Kirurgisk Afd., Center for Surgical Science, Sjællands Universitetshospital, Køge.

2019-2020: Studentermedhjælper, Øjenklinikken Rigshospitalet-Glostrup.

2018 – nu: Sygeplejevikar og ventilatør, FADL København.

2018 – nu: Medicin, Københavns Universitet

2015 – 2016 : Biokemi, Københavns Universitet

Mit forskningsområde har primært været at optimere den operative og postoperative behandling af colorektal cancer. Jeg arbejder i øjeblikket med et klinisk studie, hvor man ved at opspore cirkulerende tumor DNA efter kirurgi, kan påvise tilbagefald af kræft.

Forskning (keywords)

#Immunoterapi #Onkologi #Cirkulerende tumor DNA #Kirurgisk stress #Kolorektal kræftkirurgi
LAST UPDATE: MAR 2020