Nesibe Colak

Jeg har afsluttet mit 5 år som medicinstuderende ved Københavns Universitet, og har siden juni 2020 været en del af CSS.

Siden mit første kliniske ophold på et kirurgisk afsnit under mit første år af studiet, er min interesse for kirurgi kun vokset. Ud over hands-on delen af kirurgi, er jeg særligt interesseret i effekten af perioperative interventioner på langtidsoutcomes hos cancerpatienter samt akutkirurgi.

Maj 2015 – Nu: Sygeplejevikar, FADL Vagtbureau

Juli – dec. 2015: Kontorassistent, Østerbroundersøgelsen Frederiksberg Hospital

Dec. 2015 – jun. 2019: Forskningsmedhjælper, Herlev-Østerbroundersøgelsen, Herlev Hospital

Juli 2019 – nu: Lægevikar, Slagelse Sygehus, akutmodtagelsen

Juni 2020 – nu: Holdleder for stud.med lægevikarhold på Slagelse Sygehus

2020 – nu: Scholarstuderende ved Center for Surgical Science

2018 – nu: Kanditat, Medicin, Københavns Universitet

2015 – 2018: Bachelor, Medicin, Københavns Universitet

2011 – 2014: Gribskov Gymnasium, naturvidenskabelig studieretning

Jeg er en del af IPOS, som er et studie, der undersøger effekten af præ-operativ administration af systemisk interferon- til patienter med kolorektalcancer.

Forskning (keywords)

#interferon-a #Onkologi #Kirurgisk Stress #Kolorektal Kræftkirurgi
LAST UPDATE: JUL 2020