Min forskning fokuserer på patient reporterede outcomes hos såvel kirurgiske som medicinske patienter. Indtil videre har fokusområder været søvn, døgnrytme, depression og angst hos patienter efter akut koronart syndrom eller med cancer.
Metodologisk har jeg været involveret i 2 kliniske lægemiddelforsøg, hvoraf jeg har været sponsor/investigator på MEDACIS studiet (NCT02451293). Igangværende forskning fokuserer på deskriptivt studiedesign med gentagende målinger hos udsatte patientgrupper. Fremtidig forsknings projekter er planlagt omkring systematiske review og meta-analyser af kliniske eller observationelle forsøg.

  • 2019-2020 : KBU, Almen Praksis, Roskilde
  • 2018-2019 : KBU, Akutmodtagelsen, Sjællands Universitets Hospital.
  • 2015-2018 : Ph.d.-studerende, Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital.
  • 2013-2015 : Reservelægevikar, Kirurgisk klinik C, Rigshospitalet, Afsnit 2122.
  • 2013 : Reservelægevikar, Urologisk Afdeling, Herlev Hospital.

2015-2018

Ph.D. studerende, Kirurgisk afdeling, SUH, Københavns Universitet.

2011-2015

Kandidat i medicin (Cand. Med.), bestået d. 10 juni 2015, Københavns Universitet.

2011-2012

Prægaduat forskningsår, Københavns Universitet.

2008-2011

Bachelor i medicin, Københavns Universitet.

Forskning (keywords)

#Melatonin #Sleep #Depression #Circadian rhythm #actigraphy #anxiety #surgery #colorectal cancer #meta-analyse #systematiske review
LAST UPDATE: APR 2020