Jeg er medicinstuderende på kandidat på KU. Under mit studie har jeg valgt at fokuser på de kirurgiske og kliniske aspekter i lægefaget, af den grund har jeg taget flere længerevarende klinikophold både som en del af studiet også uden for studietid. Jeg har blandt andet været på klinik i Grenada, Australien og Kina. Derudover vil jeg også gerne introduceres til forskningsverden, derfor valgte jeg at holde et forskningsår her på CSS efter færdiggørelse af mit 5. år på studiet. Under forskning vil jeg bestræbe mig på at opnå mere viden omkring sygdomme og behandlinger som vedrører de kirurgiske patienter samt fysiologiske ændringer der sker, når kroppen udsættes for kirurgiske stress.

2019-2020, forskningsårsstuderende i Center for Surgical Science, Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitets Hospital.

2019-nu, igennem FADL arbejder jeg nu som stikker på Gastroenheden, Hvidovre Hospital hvor jeg går rundt for at tage blodprøver, A-gas, ligge PVK, samt optage EKG’er.

2018, 16 ugers klinikophold på Concord Hospital, Sydney, Australia fordelt på plastik og brænd sår, kirurgisk, Endokrinologisk og Akut afdeling.

2014-nu, jeg arbejder for FADL som sygplejevikar, jeg har 470 timer i somatik samt 140 i psykiatrien, derudover har også over 558 timers erfaring som stikker på Klinisk Biokemisk Afdeling.

2014-nu: jeg har færdiggjort bachelor i medicin, jeg er startet på kandidat i medicin på Københavns Universitet(KU), færdig med 9.semester.

2013, jeg har læst 1 år på bachelor uddannelse i molekylær biomedicin på KU.

2012, jeg har læst 1 år på bachelor uddannelse i biokemi på KU.

2009-2012, stx student på Frederiksværk gymnasium og HF.

2006-2009, flyttet fra Kina til Danmark færdiggjorde folkeskole7.-9. klasse.

2000-2006, færdigjorde 1.-6. Klasse folkeskole i Kina Yu Cai Xiao Xue.

  • 2017, 15 ECTS points fra KUA kursus i Akademisk Engelsk.
  • 2016, 5 dages “Mastoidectomi” Computer 3D simulations træning på CEKU København(Rigshospitalet).
  • 2016, 1 dags lap-plastikkirurgi kursus ved center for eksperimental medicin på KU.
  • 2016, 1 dags brandsårs kirurgi kursus ved center for eksperimental medicin på KU.
  • 2016-nu, deltaget talrige sutur kurser afholdt af Studerendes plastikkirurgiske selskab.
  • 2015, 2 uger som studerende på dissektions sommerskole ved Massaryk University i Tjekkiet.
  • 2014, 1 dages basis kirurgisk færdigheder kursus med SAKS København.
  • 2014, 1 måneds sygplejevikar kursus hos FADLs vagtbureau.
  • 2014-nu, førstehjælp kursus samt avanceret hjerte-lungeredning kursus ved KU.

Mit primære fokus har ind til videre været kolorektal cancer, i yngre patienter. Derudover arbejder jeg sammen med min vejleder på hendes phd. projekt, hvor vi undersøger mikrobiota i tyktarmen og hvilke betydning det har for tumorvækst hos patienter med højresidige kolon-adenomer samt cancer, her undersøger vi også mulighed for at forbedre patienternes prognose ved at normalisere tarmfloraen samt immunrespons i tryktarmen.

2017, 4 klinikophold på Ortopæd Kirurgisk Afdeling på St George Hospital I Grenada I Juli 2017 via IFMSA og IMCC.

2016-nu, frivillige kursusansvarlige, jeg organiserer sutur samt andre plastikkirurgiske kurser for Studerendes plastikkirurgiske selskab på KU.

2016-2017, jeg arbejdede frivilligt med at importere kirurgiskinstrumenter og organiserede sutur kurser for SAKS København.

2016, i 2 uger var jeg frivillige underviser i human anatomi på dissektions sommerskole på Massaryk University i Tjekkiet.

Forskning (keywords)

#Kolon cancer #kolorektal cancer #unge #microbiota #biofilm #antibiotika #endoskopi.
LAST UPDATE: SEP 2019