Jeg er medicinstuderende på 5. år på Københavns Universitet med stor interesse for klinisk onko-logi og immunologi.

Lægesekretær i almen praksis, Ole Abrahamson – 2021 -

Lægesekretær i dermatologisk praksis, Edgar Lauritzen – 2020-2022
Sygeplejevikar, FADLs vagtbureau – 2018 - 2020

København Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet:

Bachelor i medicin: 2018-2021

Kandidat i medicin: 2021 -

Philipps University of Marburg

Bachelor i statskundskab, freds- og konfliktstudier: 2015-2018

Jeg er så heldig at være en del af flere spændende studier, der undersøger sikkerheden og effekti-viteten af lokale behandlingsmetoder for patienter med tarmkræft, før de skal opereres. Målet med disse behandlinger er at forbedre patientens eget immunologiske respons, og derfor analyse-rer vi også de lokale og systemiske immunologiske ændringer i laboratoriet.

I min egen kandidatafhandling undersøger jeg forskellige cirkulerende biomarkører for inflamma-tion og kolesterol, da kronisk inflammation samt ændret stofskifte menes at bidrage til udvikling og progression af flere kræftformer.

Forskning (keywords)

#Immunology #Immuno-Oncology #Cancer Research #Surgical Oncology
LAST UPDATE: FEB 2023