Jeg har flere års erfaring inden for mikrobiologi, heraf fem år som forskningsassistent ved Costerton Biofilm Center på Københavns Universitet. Her undersøgte vi biofilms egenskaber med henblik på at forbedre diagnosticering og behandling af patienter med kroniske infektioner. I min nuværende forskning vil jeg kombinerer min interesse for mikrobiologi med et nyt speciale, kolorektal cancer (CRC), hvor jeg undersøger forholdet mellem mikrobiota og biofilm i forhold til CRC. Forbindelsen mellem tarmmikrobiomet og CRC-karcinogenese har for nylig fået meget opmærksomhed, og flere bakteriearter er blevet forbundet med CRC, herunder de orale patogener Fusobacterium nucleatum og Bacteroides fragilis. I løbet af min Ph.D. vil vi undersøge in situ-prævalensen af disse to bakterier i væv fra primær-tumore ved at anvende species-specifik fluorescerens in situ hybridisering. Derudover vil vi udføre RNA-sekventering for at karakterisere produktionen af proteiner (transkriptomet) som et udtryk for aktiviteten i både bakterier og humane celler. Karakterisering af bakterierne, altså hvordan og hvor de befinder sig, hvad de laver, hvordan de reagerer på behandlingen, og hvordan de interagerer med kroppens celler, vil på sigt øge vores forståelse og føre til nye strategier mht. behandling og diagnosticering af CRC.

 • 2020-2022: Sjællands Universitetshospital, Kirurgisk afdeling

Ph.d. studerende

 • 2016-2019: Københavns Universitet, Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Costerton Biofilm Center

Forskningsassistent

 • 2015-2016: Rigshospitalet, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Forskningsassistent 

 • 2014-2015: Rigshospitalet, Diabetes and Metabolism. Department of Endocrinology

Bioanalytiker - deltid

 • 2013-2014: Rigshospitalet, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Bioanalytiker - deltid

 • 2010-2013: Rigshospitalet, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Bioanalytiker

2013 – 2015      Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, eng. MSc in Health Science

2006 – 2010     Profesionsbachelor i Medicinsk Laboratorieteknologi (Bioanalytiker). Klinikophold på biokemisk afd. (Glostrup Hospital) og Mikrobiologisk afd. (Rigshospitalet).

 • 2015: Experimental Molecular Medical Microbiology
 • 2015: Bacterial Biofilms and Their Role in Chronic Infections.
 • 2015: Animal science – FELASA C (EU function ABD)
 • 2012: Kursus i molekylærgenetiske analyseprincipper med fokus på DNA sekventering og data fortolkning.
 • 2012 Kursus i MALDI Biotyper (analyse MALDI-TOF MS).

Under min PhD vil jeg undersøge hvordan forskellige kræftbehandlinger påvirker den mikrobielle sammensætning patienter med colorektal kræft. Bakterier og deres strukturelle sammensætning, herunder biofilm, vil blive visualiseret ved hjælp af avanceret mikroskopianalyser (FISH, Fluorescent In Situ Hybridisation) hvor arts- og slægts-niveau kan visualiseres med fluorescerende prober. Dette vil give os mulighed for at undersøge, om der er et bakterielt "fingeraftryk", der er korreleret til enten behandling eller sygdom. Samtidig vil transkriptomanalyse af både bakterier og humane celler være med til at belyse hvorvidt der er et mønster i genekspression der er korreleret til enten behandling eller sygdom. Mit håb er at resultaterne kan bruges som diagnostiske eller prognostiske markører for patienter med colorektal kræft.

 

Forskning (keywords)

#Biofilm #Colorektal kræft #RNA sekventering #FISH Mikroskopi
LAST UPDATE: NOV 2022