Jeg er for nyligt startet som PhD studerende på Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital. Jeg har 9 års forudgående erfaring med mikrobiologi, hvoraf 5 år var som forskningsassistent på Costerton Biofilm Center, Københavns Universitet. Her undersøgte vi bakteriers evne til at danne biofilm samt dets egenskaber ved infektioner, med henblik på at forbedre diagnostikken for patienter med kroniske infektioner. Før det var jeg i 5 år ansat som bioanalytiker i en rutinediagnostisk funktion på Klinisk Mikrobiologisk Afd., Rigshospitalet, hvor fænotypiske og molekylærgenetiske metoder blev brugt til identifikation og resistensbestemmelse af mikroorganismer. Min store interesse ligger inden for mikrobiologiens verden og under min PhD vil jeg kombinerer denne interesse med et nyt speciale, nemlig colorektal kræft, hvor relationen mellem visse bakterier og tilstedeværelsen af biofilm vil blive undersøgt i forhold til colorektal kræft.

 • 2020-2022: Sjællands Universitetshospital, Kirurgisk afdeling

Ph.d. studerende

 • 2016-2019: Københavns Universitet, Institut for Immunologi og Mikrobiologi, Costerton Biofilm Center

Forskningsassistent

 • 2015-2016: Rigshospitalet, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Forskningsassistent 

 • 2014-2015: Rigshospitalet, Diabetes and Metabolism. Department of Endocrinology

Bioanalytiker - deltid

 • 2013-2014: Rigshospitalet, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Bioanalytiker - deltid

 • 2010-2013: Rigshospitalet, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling.

Bioanalytiker

2013 – 2015      Sundhedsfaglig kandidatuddannelse, eng. MSc in Health Science

2006 – 2010     Profesionsbachelor i Medicinsk Laboratorieteknologi (Bioanalytiker). Klinikophold på biokemisk afd. (Glostrup Hospital) og Mikrobiologisk afd. (Rigshospitalet).

 • 2015: Experimental Molecular Medical Microbiology
 • 2015: Bacterial Biofilms and Their Role in Chronic Infections.
 • 2015: Animal science – FELASA C (EU function ABD)
 • 2012: Kursus i molekylærgenetiske analyseprincipper med fokus på DNA sekventering og data fortolkning.
 • 2012 Kursus i MALDI Biotyper (analyse MALDI-TOF MS).

Under min PhD vil jeg undersøge hvordan forskellige kræftbehandlinger påvirker den mikrobielle sammensætning patienter med colorektal kræft. Bakterier og deres strukturelle sammensætning, herunder biofilm, vil blive visualiseret ved hjælp af avanceret mikroskopianalyser (FISH, Fluorescent In Situ Hybridisation) hvor arts- og slægts-niveau kan visualiseres med fluorescerende prober. Dette vil give os mulighed for at undersøge, om der er et bakterielt "fingeraftryk", der er korreleret til enten behandling eller sygdom. Samtidig vil transkriptomanalyse af både bakterier og humane celler være med til at belyse hvorvidt der er et mønster i genekspression der er korreleret til enten behandling eller sygdom. Mit håb er at resultaterne kan bruges som diagnostiske eller prognostiske markører for patienter med colorektal kræft.

 

Forskning (keywords)

#Biofilm #Colorektal kræft #RNA sekventering #FISH Mikroskopi
LAST UPDATE: NOV 2020