2015- ; leder af endoskopien. Kirurgisk afdeling, SUH

2001; lægevidenskabelig kandidateksamen, KU

2012; speciallæge i intern medicin, gastroenterology og hepatologi

2013; Ph.d. afhandling “GLP 2 and mesenteric blood flow”

Avanceret kolonterapi, herunder CELS, e-FTR og ECT

Retrospektiv kvalitetsstudier af endoskopisk terapi

Effekter af interventioner i klinisk undervisning

Incretin hormoner

21 publikationer

Mere end 60 posters/presentationer

DGSH, Danish society of gastroenterology and hepatology

ASGE

Medical society of Copenhagen

DIMS, Danish society of internal medicine

2016- ; formand, DSGH’s ultralyds udvalg

2015- ; næstformand, nationale styregruppe for skoperende sygeplejersker

2017- ; leder af klinisk rejsehold, IKM

Forskning (keywords)

#CELS #e-FTR #Incretin #ECT #kolonterapi #palliativ pleje #endoskopisk terapi
LAST UPDATE: APR 2020