Jeg blev færdiguddannet som læge i november 2019 og har være ansat som Ph.d. studerende ved Center for Surgical Science siden februar 2020. På nuværende tidspunkt arbejder jeg som reservelæge på kirurgisk afdeling i Køge og bruger så meget tid som muligt på forskning. Min interesse for kirurgi blev vakt allerede på medicinstudiet, og denne interesse er kun blevet større i forbindelse med klinisk arbejde og forskning. Jeg interesserer mig særligt for bariatrisk kirurgi, epidemiologi og statistik. Med min forskning håber jeg på at kunne forbedre kliniske outcomes for bariatriske patienter ved at sikre den rette behandling til den rette patient på det rette tidpunkt.

2012 – 2015: Kandidat i medicin, Københavns Universitet

2015 – 2019: Bachelor i medicin, Københavns Universitet

Min forskning er fokuseret på kliniske outcomes efter bariatrisk kirurgi, særligt efter laparoskopisk gastric bypass og gastric sleeve. Jeg er særligt interesseret i postoperative komplikationer på lang sigt og relationen mellem disse og kroniske smerter, livskvalitet, socioøkonomisk status og sundhedsrelaterede omkostninger. Studierne baserer sig primært på landsdækkende registre og kliniske kvalitetsdatabaser og suppleres med klinisk indsamlede data. Med henblik på at forebygge udviklingen af komplikationer på lang sigt og sikre optimal udvælgelse af patienter, stiler jeg efter at karakterisere alle aspekter af langtidskomplikationerne og de patientrelaterede faktorer efter hhv. laparoskopisk gastric bypass og gastric sleeve.

2019 –

Reservelæge, uklassificeret stilling, Kirurgisk afd., Sjællands Universitetshospital

2019 –

Reservelæge, ekstern vikar, Kirurgisk afd., Slagelse Sygehus

2020 –

Klinisk assistent, Ph.d. studerende, Center for Surgical Science, Kirurgisk afd., Sjællands Universitetshospital

2018 –2019

Lægevikar (prægraduat), Kirurgisk afd., Slagelse Sygehus

2017 – 2018:

Scolarstipendiat, Center for Surgical Science, Kirurgisk afd., Sjællands Universitetshospital

2017:

Undervisningsassistent, Øre-næse-halskirurgisk afd., Rigshospitalet

2016 – 2017:

Lægevikar (prægraduat), Thoraxkirurgisk klinik, Rigshospitalet

2016-2018:

Lægevikar (prægraduat) og holdleder, Gastroenheden, Hvidovre Hospital

  1. Gormsen J, Burcharth J, Gögenur I, Helgstrand F. Prevalence and risk factors for chronic abdominal pain after Roux-en-Y gastric bypass surgery. Annals of Surgery 2019.
  2. Gormsen J, Hjørne F, Helgstrand F. Cotinine test in evaluating smoking cessation at the day of bariatric surgery. Scandinavian Journal of Surgery 2019.
  3. Gormsen J, Gögenur I, Helgstrand F. Quality of life and occupational outcomes after laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass surgery. SURGERY 2020.

2020: Kursus I basal abdominal ultralyd inklusiv FAST, Kirurgisk afd., Sjællands Universitetshospital

2019: Center for Surgical Science Research Retreat, Kusadasi

2018: Center for Surgical Science Research Retreat, Kusadasi

2018: Kursus SAS-programmering og statistik, SAS institute, København

2020. Præsentation ved Nationalt Tværfagligt Bariatrisk Symposium, Køge: Kroniske smerter og livskvalitet efter gastric bypass.

2019. Præsentation ved International Federation for Surgery of Obesity (IFSO) webinar: Prevalence and risk factors for chronic abdominal pain after Roux-en-Y gastric bypass.

2018: Præsentation ved Dansk Kirurgisk Selskabs årsmøde, København: Prævalens og prædiktive faktorer for udvikling af kroniske mavesmerter efter gastric bypass.

2018: Poster ved Dansk Kirurgisk Selskabs årsmøde, København: Livskvalitet og beskæftigelse efter Roux-en-Y gastric bypass surgery

2018: Poster ved American College of Surgeons, Clinical Congress, Boston: Preoperative testing for smoking among candidates for bariatric surgery.

Forskning (keywords)

#bariatricsurgery #obesitysurgery #postoperativecomplications #qualityoflife #chronicpain #socioeconomicstatus
LAST UPDATE: SEP 2020