Jeg har siden Juni 2019 været ansat som Ph.d.-studerende på Center for Surgical Science på Sjællands Universitetshospital Køge. Jeg blev færdiguddannet læge Januar 2017, og foruden min kliniske basisuddannelse har jeg været ansat i en introduktionsstilling og efterfølgende uklassificeret stilling på kirurgisk afdeling Køge. Jeg har siden studiet været interesseret i det kirurgiske speciale, og interessen for kirurgi er kun blevet større i forbindelse med mit kliniske arbejde på afdelingen.

Jeg er særligt interesseret i implementering af ny, digital teknologi og brugen af ’wearables’ til prædiktion af komplikationer og optimering af patientens postoperative behandlingsforløb.

2019- Ph.d.-studerende, Center for Surgical science, Kirurgisk afd. Køge

2019 Uklassificeret stilling, Kirurgisk afd., SUH

2018-2019: Introstilling, Kirurgisk afd. SUH

2017-2018: KBU, 1. del: Slagelse Sygehus, Akutmodtagelsen. 2. del: Almen praksis, Næstved

2015-2016: Lægevikar, Urologisk Afdeling, Næstved Hospital

Jan. 2017: Cand.med., Københavns Universitet
Kurser
November 2018: ATLS.
CAMES-Kurser: Laparoskopi, Gastroskopi, Pleuradræn-anlæggelse, koloskopi

Min forskning fokuserer på brugen af digital teknologi og wearables til prædiktion af postoperative komplikationer og optimering af det postoperative forløb i forbindelse med store kirurgiske indgreb. Jeg er interesseret i at optimere den postoperative opfølgning af patienten efter udskrivelse. Aktuelt igangsættes studier, hvor der kontinuerligt måles blodsukker, søvnrytme og hjerterytmevariation i op til 30 dage efter akutte og planlagte abdominalkirurgiske indgreb.

Herudover er jeg interesseret i implementeringen af smartphone applikationer til postoperativ monitorering af patient-relaterede outcomes.

Videoer

Kilde: TV2 Øst

Forskning (keywords)

#Wearables #Smartphone App. #Digital sundhed #Højrisiko, akut kirurgi #Colorectal cancer #Postoperative komplikationer
LAST UPDATE: SEP 2019