Jens Ravn Eriksen er overlæge på kirurgisk afdeling, Sjællands Universitetshospital og lægelig leder af afdelingens kolorektalafsnit. Han modtog sin ph.d. grad omhandlende laparoskopisk ventralhernie kirurgi men har siden fokuseret på kolorektal kræftkirurgi såvel klinisk som forskningsmæssigt. Han og hans team mestrer åben, laparoskopisk, robot-assisteret og transanal operationsteknik ved behandling af kolorektal cancer, og mere end 95% af alle procedurer udføres med en minimal invasiv teknik. Særlig erfaring og interesse i teamet inkluderer organbevarende procedurer med TEM/TEO, kombineret endo-laparoskopisk kirurgi (CELS), 2-team TaTME, lateral bækkenlymfeknude dissektion og ultralav sphincterbevarende coloanale anastomoser ved endetarmskræft.

I 2016 opstartede han og hans kollegaer et præhabiliteringstilbud til svækkede patienter, herunder anæmi-korektion med intravenøst jern, diætrådgivning og fysisk træning, forud for operation for tarmkræft. Hans kliniske og forskningsmæssige interesse ligger indenfor optimering af minimalt invasive koperationsteknikker, herunder robotkirurgi med transanal adgang og lateral bækkenlymfeknude dissektion, udvikling af ERAS og præhabiliteringsprogrammer.

2019-... Funktionsansvarlig overlæge kolorektal kirurgi, Sjællands Universitetshospital, Køge

2014-2019 Overlæge, Kirurgisk afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

2012-2014 Overlæge, Gastroenheden, Kirurgisk sektion, Herlev Hospital

2012-2014 Ekstern klinisk lektor i Kirurgi, Københavns Universitet

2010-2012 Afdelingslæge, Gastroenheden, Kirurgisk sektion, Herlev Hospital

2003-2010 Kliniske ansættelser på kirurgiske afdelinger i Glostrup, Gentofte, Herlev og Slagelse

2001-2002 Klinisk ansættelse i Storstrøms Amt (turnus)

2012 Certificering kolorektal kirurgi

2011 Certificering Da Vinci robot-kirurgi, IRCAD, Strasbourg

2011 Ph.d.-grad, Københavns Universitet

2010 Speciallæge i Kirurgi

1994 Matematisk-musisk student, Roskilde Katedralskole

Kirurgisk behandling af kolorektal cancer, udvikling af minimalt invasive operationsteknikker, robotkirurgi, optimering af ERAS og præhabiliteringsforløb.

35 originalpublikationer, heraf 19 som førsteforfatter

Link

Forskning (keywords)

#Kolorektal cancer #Minimalt invasive operationsteknikker #robotkirurgi #ERAS #præhabilitering
LAST UPDATE: MAR 2020