Erfaren forsker med primært focus på patofysiologiske perioperative forandringer og kliniske studier der optimerer forløbet for patienter der undergår stor akut abdominalkirurgi. Har designet og taget initiativ til OMEGA (Optimizing Major Emergency Abdominal surgery) (www.omegaprojektet.dk). 

Indenfor det kliniske OMEGA regi, har jeg rejst midler til- og styret følgende projekter:

PHASE (Perioperative metabolic and Hormonal Aspects in major emergency Surgery)

Et klinisk prospektivt studie (n=100), med primært fokus på de perioperative endokrinologiske, immunologiske og inflammatoriske forandringer og associationer til kliniske outcomes i forbindelse med stor akut kirurgi (afsluttet).

POETRY (Perioperative endothelial dysfunction in patients undergoing major acute abdominal surgery)

Et klinisk prospektivt studie (n=90), med primært fokuser på associationer mellem perioperative endotheldysfunktion og kliniske outcomes efter stor akut kirurgi (afsluttet).

ERATO (The ExploRATive OMEGA)

Et klinisk prospektivt studie (n=150), som identificerede de patient-relaterede barrierer for hjemsendelse, tidlig peroral kost-indtag og tilstrækkelig mobilisering efter stor akut kirurgi (afsluttet).

ZealSurg retrospective major surgery database

Oprettelsen af en klinisk retrospektiv database (n=1.450) omfattende perioperative variable af stor akut kirurgi foretaget på Sjællands Universitetshospital fra 2010 – 2016 (afsluttet).

PROMIES (Perioperative Pulmonary Monitoring in Major Emergency Surgery)

Et klinisk prospektivt studie (n=350), med primært focus på associationer mellem postoperative hypoxæmi, respiratorisk muskulær dysfunction og kliniske komplikationer efter stor akut kirurgi (ikke afsluttet).

HERMES (Heart Rate Monitoring in Major Emergency Surgery)

Et klinisk prospektivt studie (n=100), med primært focus på incidensen af postoperative kardielle arytmier og myokardieiskæmi (ikke afsluttet).

Tidligere har foretaget eksperimentelle studier, klinisk enkeltcenter og multicenter studier og har foretaget epidemiologisk forskning som primær investigator og som akademisk vejleder.
Klinisk er jeg ansat som kirurgisk 1.reservelæge på Kirurgisk afdeling, Sjællands Universitetshospital.

Læge  Københavns Universitet 2010

Ph.D.  Københavns Universitet og Center for Perioperativ Optimering (CPO) 2013

  • Titel: 'The epidemiology and risk factors for recurrence after inguinal hernia surgery'

MEDLINE
Google Scholar citations
ORCID

  • 117 videnskabelige artikler internationale peer-reviewed tidsskrifter
  • 7 korte bøger, 2 bogkapitler
  • 49 videnskabelige oplæg på nationale og international møder
  • H-index: 21 | H-index (siden 2013): 20
  • i10-index (antal publikationer med mindst 10 citationer): 38 | i10-index (siden 2013): 38

5 Ph.D. studerende (2 har forsvaret, 2 indskrevet, 1 præ-indskrivning) 19 prægraduate forskningsårsstuderende (1–årigt program) (17 afsluttet, 2 aktuelle)

Videnskabelig redaktør på tidsskrifterne
2014 –2015: Medicine® (Impact Factor 6.5, 2015) 
2015 –2016: BMC Surgery (Impact Factor 1.24, 2015)
2017 –2018: Journal of Emergency Medicine and Intensive Care

Videnskabelig peer reviewer

Lancet, PLoS ONE, GENE, BMC Surg, Medicine, World J Surg Oncol, Br J Surg, BMJ, World J Gastroenterol, Ann Surg and Transplant, BJS, Hernia.

2013 –2019: Bestyrelsesmedlem i Det Medicinske Selskab I København (www.DMSK.dk) 
2011 –2013: Formand – Netværk for yngre forskere, Herlev Hospital 
2011 – 2013: Medlem RHUF (Region Hovedstadens Unge Forskere) 
2012: Komitémedlem - Region Hovedstadens Forskningsfond til Sundhedsforskning 

Forskning (keywords)

#Akut kirurgi #laparotomi #Perioperativ #optimering #kirurgisk stress
LAST UPDATE: NOV 2018