Helin Yikilmaz

Jeg er 11. semesters medicinstuderende, og interesserer mig enormt meget for mavetarmkirurgi, herunder kolorektal kirurgi og kræftforskning. Jeg er især interesseret i minimal invasiv kirurgi, hvordan det kan forebygge langsigtede komplikationer.

Sygeplejevikar FADL: 2015 – 2019

Lægevikar på mave-tarm kirurgisk afdeling, Herlev hospital: juni 2019-september 2019

Operationsassistent til mave-tarm kirurgiske operationer, Privathospitalet Danmark: december 2019-nu

Lægevikar på øjenkirurgisk afdeling, Rigshospitalet Glostrup: januar 2019 - nu

København Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet:

Bachelor i medicin: september 2015 - Juni 2018

Kandidat i medicin: september 2018 - nu

Roskilde Gymnasium:

High School Diploma August 2012 – June 2015

High level Mathematics and Biology

I øjeblikket hjælper jeg til et Ph.D projekt, der undersøger en ny robotkirurgisk operationsmetode ”Intrakorporal anastomose” overfor den konventionelle operationsmetode ”Ekstrakorporal anastomose” i behandlingen af højresidig tyktarmskræft i et randomiseret klinisk studie.

Desuden undersøger jeg sammenhængen mellem patienters selvrapporterede perfomance score og kirurgiske komplikationer efter kolorektal cancerkirurgi.

Forskning (keywords)

#Kolorektal robotkirurgi #postoperative forløb med dertilhørende komplikationer
LAST UPDATE: OCT 2020