Helin Yikilmaz Pardes

Som læge og ph.d.-studerende har jeg stor interesse for forskning i tyk- og endetarmskræft. Mit primære fokus er at forbedre og optimere immunsystemet før patienter med tyk- og ende-tarmskræft undergår operation.

Juni 2019 – September 2019: Lægevikar på mave-tarm kirurgisk afdeling, Herlev hospital

December 2019 – November 2021: Operationsassistent til mave-tarm kirurgiske operationer, Pri-vathospitalet Danmark

Januar 2019 – December 2021: Lægevikar og holdleder på øjenkirurgisk afdeling, Rigshospitalet Glostrup

Marts 2022 – Februar 2023: Klinisk Basis Uddannelse ved Slagelse Akutafdeling og Næstved Læge-klinik.

Marts 2023 – Nu: Ph.D studerende ved Center for Surgical Science

København Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet:

Bachelor i medicin: september 2015 - Juni 2018

Master of Medicine: September 2018 – 2022

Mit primære forskningsfokus er at styrke aktiviteten i immunsystemet og modificere tumorens mikromiljø hos patienter, der er diagnosticeret tyk- og endetarmskræft inden de gennemgår hel-bredende kirurgi. Formålet er at optimere disse faktorer for at kunne opnå forbedret prognose.

  • Intracorporeal Versus Extracorporeal Anastomosis in Robotic Right Colectomy: A Multicenter, Triple-blind, Randomized Clinical Trial. Dohrn N, Yikilmaz H, Laursen M, Khesrawi F, Clausen FB, Sørensen F, Jakobsen HL, Brisling S, Lykke J, Eriksen JR, Klein MF, Gögenur I. Ann Surg. 2022 Nov 1;276(5):e294-e301. doi: 10.1097/SLA.0000000000005254. Epub 2021 Oct 13.
  • Continuous organ perfusion monitoring using indocyanine green in a piglet model. Oppermann C, Dohrn N, Yikilmaz H, Falk Klein M, Eriksen T, Gögenur I. Surg Endosc. 2023 Feb;37(2):1601-1610. doi: 10.1007/s00464-022-09824-4. Epub 2023 Jan 3. PMID: 36595066
  • The effect of intracorporeal versus extracorporeal anastomosis in robotic right colectomy on perianastomotic perfusion: a substudy to a multicenter RCT. Dohrn N, Oppermann C, Yikilmaz H, Laursen M, Khesrawi F, Clausen FB, Jakobsen HL, Brisling S, Lykke J, Eriksen JR, Klein MF, Gögenur I. Langenbecks Arch Surg. 2022 Dec;407(8):3577-3586. doi: 10.1007/s00423-022-02693-4. Epub 2022 Sep 28.

Forskning (keywords)

#Colorektal cancer #immunsystemet #tumor mikromiljø
LAST UPDATE: JUN 2023