Jeg er uddannet sygeplejerske i 1983 og har erfaring fra en lang række specialer.

Jeg er ansat i Endoskopien, kirurgisk afdeling, SUH og har 13 års erfaring her. Endoskopien udfører basale og avancerede procedurer inden for koloskopi, gastroskopi, ERCP og EUS.

Udover min deltagelse i basale og avancerede procedurer er jeg som klinisk sygeplejespecialist, sammen med afdelingssygeplejersken, ansvarlig for oplæring af afsnittets sygeplejersker samt ansvarlig for at vi har de nødvendige utensilier i afsnittet.

2011 – Klinisk sygeplejespecialist, Endoskopi afsnittet, Sjællands Universitetshospital, Køge

              Fra 2015 desuden Naps-sygeplejerske i Endoskopi afsnittet

2010 – 2011 Sygeplejerske i Køge Kommune, Udekørende i Borup

2008 – 2010 Souschef, Skadestue/Modtagelse, Roskilde Sygehus

2005 – 2008 Klinisk sygeplejespecialist, Endoskopi afsnittet, Køge Sygehus

2003 – 2005 Souschef, Barsel/Obstetrik, Hvidovre Hospital

1996 – 2003 Skadestue/Modtagelse, Roskilde Sygehus

1994 – 1996 Barsel/Obstetrik, Roskilde Sygehus

1987 – 1994 Almen medicinsk afd., Roskilde Sygehus

1983 – 1987 Urologisk afd., Hvidovre Hospital

1983: Sygeplejerske fra Roskilde Sygeplejeskole

Naps uddannelsen (Nurse Administrered Propofol Sedation)

SUH Innovationspris 2015

Patient-related measures in the endoscopic field.

I worked on developing a new purgation product for use before colonoscopy. A pilot project has been done and I am currently working on a clinical crossover trial.

Forskning (keywords)

#Koloskopi #Udrensning
LAST UPDATE: MAR 2020