Vores team

I CSS er vores mål at virkeliggøre visionen om  stressfri kirurgi!

Som forskningsleder er det vigtigt for mig, at hvert enkelt medlem af CSS kan fastholde den høje videnskabelige kvalitet i sin forskning ved at facilitere de bedst mulige rammer for hver enkelt forskningsprojekt. Med en klar strategi stræber vi efter at implementere vores forskningsresultater i klinikken for at forbedre patientbehandlingen.

For at nå vores mål om stressfri kirurgi, har vi i teamet et bredt spektrum af forskere med forskellig baggrund og uddannelse. Gruppen består primært af læger (hovedsageligt kirurger) og medicinstuderende. De sidste par år er enheden vokset med ansættelse af molekylærbiologer, data scientists, bioinformatikere og dataingeniører. Ydermere består vores multidisciplinære team af sygeplejersker,fysioterapeuter og diætister.
For at kunne udføre stressfri kirurgi og forbedre kliniske outcomes er det nødvendigt at få den fulde indsigt i alle faktorer, der kan have en indvirkning på patientens kirurgiske forløb. Derfor har CSS tiltagende forskningssamarbejder på tværs af sektorer inklusive primærsektoren og især indenfor grundforskning.
De forskellige måder, hvorpå et kirurgisk indgreb påvirker patienten, er baseret på en dyb forståelse af den menneskelige biologi. Derfor er det en vigtig del af vores strategi at skabe et translationelt forskningsmiljø involverende basalforskere foruden at inkludere en tiltagende mængde biologiske data og data fra sensorteknologi (wearables) for at forbedre prædiktion og patientbehandlingen.
For at nå vores mål om stressfri kirurg er det vigtigt at kunne skræddersy den kirurgiske patients diagnostik, operation og behandling efter patientens risikoprofil. Vi sigter derfor imod at skabe et nytænkende forskningsmiljø, som inkluderer fænotypiske og genotypiske data i risikoprofilering af kirurgiske patienter. Vores hovedformål er at udvikle personlig medicin kombineret med beslutningsværktøjer involverende Big Data om patienters fæno- og genotypiske forskelle.

Møde vores medlemmer

Er du interesseret i at komme med?

Vi leder altid efter dygtige mennesker med lidenskab til at gøre en forskel i patientpleje. Hvis du kan se dig selv som en del af vores team, kontakte os!

Se vores stillingsopslag